Barnafödande bakom befolkningsökning
(Foto: AFP/ DDP/Henning Kaiser)


Den svenska befolkningen har växt ovanligt mycket under 2006. En förklaring är att det föds många barn. Under året föddes 106 400 barn, den högsta siffran på tolv år.

På årets sista dag uppgår den svenska befolkningen till 9 114 800, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) preliminära siffror. Det är en uppgång med 67 100 personer jämfört med året innan och är faktiskt också den högsta uppgången på tolv år.

Den stora befolkningsökningen beror på två orsaker: fler barn föds och fler invandrar till Sverige.

Barnafödandet har under året skjutit i höjden. Cirka 106 400 barn föddes och SCB får gå tillbaka till 1994 för att hitta ett år då det föddes fler.

– Det går ganska mycket i vågor. Prognoserna inför 2007 talar om att barnafödandet ska fortsätta öka, säger Annika Klintefelt, befolkningsstatistiker vid SCB, till TT.

Hon påpekar att det fortfarande är en bra bit kvar innan födelsetalen ligger på samma nivå som under babyboomens dagar i början av 1990-talet. Då föddes över 120 000 barn om året.

Under året som gått har 96 800
personer invandrat till Sverige. Så många har inte kommit sedan 1875 då SCB började räkna immigranterna. Jämfört med 2005 ökade invandringen i år med nästan 50 procent.

Det beror till stor del på den tillfälliga asyllag som gällde mellan 15 november 2005 och 31 mars 2006.

– Invandringen kommer att sjunka ner till mer normala nivåer nästa år. Sedan tror Migrationsverket att den fortfarande kommer att vara lite förhöjd eftersom det kommer att bli en fortsatt följdinvandring av anknytningsfall till dem som fick uppehållstillstånd på grund av asyllagen, säger Annika Klintefelt.