Barn till rökande föräldrar har högre blodtryck
En man röker en cigarett i centrala New York den 20 februari 2008. (Foto: Mario Tama/Getty Images)


Blodtrycket är högre hos små barn vars föräldrar utsätter dem för passiv rökning, enligt en studie som nyligen publiceras på internet.

Forskare från universitetet i Heidelberg i Tyskland och universitet i Bern i Schweiz fann att barn till rökande föräldrar hade ökad risk att utveckla högt blodtryck. Resultaten har publicerats i tidskriften Circulation.

Forskarna utvärderade 4236 förskolebarn mellan 4 och 7 års ålder, från februari 2007 till oktober 2008. Av de utvärderade barnens fäder rökte 28,5 procent och 20,7 procent av deras mödrar rökte. Hos omkring 11 procent av alla barnen, rökte båda föräldrarna.

Studien fann att föräldrars rökvanor påverkade barnens blodtryck oberoende av faktorer som BMI (body mass index), om barnen varit för tidigt födda, låg födelsevikt, och högt blodryck hos föräldrar, faktorer som tidigare var kända för att påverka barns blodtryck.

– Förebyggandet av sjukdomar i vuxen ålder som stroke eller hjärtinfarkt börjar under barndomen, sade studiens huvudförfattare, läkaren Giacomo D. Simonetti vid universitetet i Bern, till tidskriften HealthDay.

– Genom att så snart som möjligt ta bort alla onödiga riskfaktorer, bidrar det till att minska risken för hjärtsjukdomar senare och förbättrar den långsiktiga hälsan för barn.

Högt blodtryck har ofta funnits ha samband med en ökning av hjärtsjukdomar.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49154/