Barn till missbrukare uppmärksammas


Alla vet att barn till alkoholmissbrukare kan fara illa. De är bortglömda i en tabubelagd situation som präglas av tysthet, förnekande, skamkänslor och hopplöshet.

På måndag anordnades konferenser runt om i landet för att uppmärksamma dessa glömda barn.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson sade i ett pressmeddelande att måndagens konferenser bara är startskottet till ett arbete på lokal nivå där ”avgörande insatser kan göras”.

Under 2007 får kommunerna sammanlagt 50 miljoner i stöd för att arbeta med utsatta barn, enligt socialdepartementet. Frivilliga organisationer är kunniga och engagerade i barnens behov, och de kan vara lämpliga samarbetspartner med kommunerna.

Cirka 200 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol eller droger, och minst lika många växer upp i familjer där föräldrarna har psykiska funktionshinder, enligt alkoholkommittén på socialdepartementet.