Barn till fängslad aktivist vägras skolgång
Guo Feixiong, fotot taget 2006 efter att Guo blivit misshandlad av polis. (fotot kommer från en av Guos vänner).


Nyligen vägrades människorättsförsvararen Guo Feixiongs dotter och son tillgång till den allmänna skolan. Guos fru säger att polisen tidigare hotat med att deras barn inte skall få gå i skolan.

Guos fru Zhang Qing gjorde en anmälan till grundskolan för sin son Yang Tiance och sin dotter Yang Tianjiao. Båda nekades skolgång av skoladministrationen. Zhang har därför vädjat till allmänheten om hjälp för att hennes barn skall få gå i skolan.

Zhang Qing sade i en intervju med RFA den 25 juni: “Jag blev igår chockad när jag fick höra att Yang Tianjiao blivit nekad skolgång. Jag blev verkligen förvånad, det här är känslomässigt väldigt jobbigt. Jag anser att det kräver omedelbar uppmärksamhet. Förra året var Yang Tiance fortfarande liten så i allmänhet klarade jag av att ha honom hemma men Yang Tianjiao kan inte längre stanna hemma.”

Regimen anklagade Guo
för att ha varit involverad i publiceringen av ett magasin kallat
“Shenyangs politiska jordbävning” för fem år sedan. Tidningens syfte var att avslöja korruptionen bland tjänstemännen i Shenyang.

Fallet återupptogs och han arresterades i September 2006. Innan Guo fängslades hade han friats två gånger på grund av bristande bevis. I november 2007 anklagades Guo formellt för att ha sysslat med ”olaglig handel”, med andra ord publicerat den ovan nämnda tidningen, och dömdes till fem års fängelse och 40 000 yuan i böter (ca: 35 000 skr) utan möjlighet till borgen.

När hans advokat kom till interneringscentret berättade Guo att poliserna torterat honom genom att bland annat använt elektrisk batong mot hans könsorgan.

Zhang sade: “När Guo
Feixiong träffade sin advokat den 23 november berättade han att han blivit hotad flertalet gånger och att några av hoten redan blivit verklighet. Ett av dessa hot var: ”Vi tillåter inget av era barn att gå i grundskolan”.

Hennes son skulle börjat grundskolan förra året men skolans ledning vägrade ta mot honom.

-Vad jag kan göra nu är att skriva offentliga brev till ledande myndighetspersoner och flera organisationer. Även om det inte hjälper kommer jag fortsätta att skriva till dem.

Zhang fortsatte:
-Att gå i skolan är ett barns naturliga rättighet. Jag hoppas att folk från olika rörelser och media med känsla för rättvisa kan uppmärksamma mitt fall.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-30/72692.html