Barn på flykt behöver hjälp att bearbeta trauman
Syrisk man och barn på flykt, omgivna av poliser på en tågstation där de inte tilläts gå ombord på på tåget. Många syriska barn bär på svåra traumatiska upplevelser som de behöver hjälp att hantera. Foto: Attila Kisbenedek/ AFP/ Getty Images


Mat, vatten, kläder och hygienartiklar är förstås viktigt för människor på flykt, men minst lika viktigt är hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser, säger Christine von Sydow från hjälporganistationen Action Aid, som bland annat fokuserar på att stödja traumatiserade barn i Jordanien och Libanon dit många Syrier flyr.

— De har flytt från obeskrivliga upplevelser. Bombningar av byar, fruktansvärda övergrepp som våldtäkter, mord och halshuggningar, de har sett det med egna ögon. Det här sätter naturligtvis djupa spår, säger von Christine von Sydow, Action Aid’s generalsekreterare.

Runt 600 000 syrier har flytt över gränsen till Jordanien. De flesta är utan personliga ägodelar, är utmattade, desperata och rädda, enligt Action Aid. Bara 80 000 har fått plats i flyktinglägren – resten bor på än mer provisoriska boplatser.

Märks tydligare på barnen

Von Sydow uppskattar att runt hälften av flyktingarna i Jordanien är barn, och hälften av dem verkar vara svårt traumatiserade. Vanliga symptom på trauma är sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Det gäller förstås även vuxna, men det märks tydligare på barnen, berättar hon:

— Det finns ingen normalitet i beteendet. Man blir kanske blir mer våldsam, aggressiv och bråkig. Det föder mycket våld mellan barnen.

Organisationen bedriver även skolundervisning, men för att kunna ta del av den måste barnen ha tillräckligt med ro för att kunna sitta ned.

Action Aid’s psykosociala stöd handlar mycket om att bearbeta trauman på olika sätt. Ofta hjälper det att prata om de svåra upplevelserna, och de jobbar mycket med gestaltning, till exempel genom teatergrupper, konst och musik.

Långsiktigt perspektiv viktigt även i akuta lägen

De har även speciella ungdomsgrupper där ungdomarna kan prata med varandra, och finna stöd i att andra varit med om liknande saker, istället för att gå omkring och bära på allting själv. Kanske är deras föräldrar, som normalt skulle ha fungerat som stöd, också traumatiserade så att hela familjen är dysfunktionell.

Den här typen av stödverksamhet ger barnen en chans att börja återhämta sig.

— Det är centralt att ha ett långsiktigt perspektiv även i akuta lägen, säger Christine von Sydow.

Hjälporganisationen har arbetat i Syrien, Libanon och Jordanien sedan 10 år, och funnits på plats i flyktinglägren runt Syrien sedan kriget startade.