Barn mår mycket dåligt när föräldrar skiljer sig
Enkätundersökningen I Skilda Världar, om barnens upplevelse av skilsmässa, finns på Rädda Barnens hemsida.


Skilsmässor drabbar varje år 50 000 barn i Sverige. Enligt Rädda Barnen har 30 procent av dagens svenskfödda 17-åringar upplevt den här typen av familjetragedi. Men vuxnas kunskap om hur den påverkar barn är otillräcklig.

Rädda Barnen har startat upp ett projekt som syftar till att lyfta fram barns perspektiv och behov i samband med en skilsmässa. I veckan kom resultatet av en enkätundersökning där drabbade barn berättar om sina känslor och tankar.

Många barn känner sig väldigt ensamma och övergivna när föräldrarna separerar. Ofta är föräldrarna själva så arga och ledsna att de inte förmår att ge barnen tillräckligt med stöd. Det är förståeligt att man inte alltid räcker till när man som vuxen har fullt upp med sin egen kris – men de vuxna måste kämpa för att ta sitt ansvar och sätta barnens behov i centrum, säger psykologen och projektledaren Sophie Arnö.

Ungdomarna i undersökningen berättar att de känner sig ledsna, arga, oroliga, övergivna, rädda, skyldiga och till och med skamsna.

De mår dåligt av att inte kunna umgås med båda sina föräldrar samtidigt. Att lyssna på föräldrarnas bråk och höra på deras baktalande av varandra är också påfrestande. Barnens lidande visar sig i form av sömn- och koncentrationssvårigheter, magont och huvudvärk.

Cirka hälften av barnen uppger att de inte fick tillräckligt med stöd eller inget stöd alls. Både flickor och pojkar hade lika stort behov av stöd.

Enligt Rädda Barnen är det inte möjligt för barnen att på egen hand skaffa professionell hjälp, som att tala med en psykolog, utan båda föräldrarnas samtycke.

Sophie Arnö tycker att politiker ska ta sitt ansvar och se till att barnen får det stöd de behöver.

Samhället har det yttersta ansvaret för att barn får sina behov tillgodosedda. När föräldrarnas omsorgsförmåga brister ska samhället erbjuda alternativa vägar att få stöd, menar Arnö.

En tredjedel av ungdomarna i undersökningen kan inte se något bra med en skilsmässa. Trots detta uppger barnen att det är positivt är att slippa se sina föräldrar bråka och att föräldrarna blir lyckligare.

Undersökningen omfattar 1 326 tonåringar från ungdomswebbplatsen Lunarstorm. I arbetsgruppen som utförde studien ingick också Mikaela Haglund och Kristofer Wikstad.

Rapporten Skilda Världar finns att ladda ned från Rädda Barnens webbsida.