Barn mår bra att av få smärtlindring via en kateter


En treårig studie på Akademiska sjukhuset visar att barn som får smärtlindring via en sårkateter har mindre ont och kommer snabbare upp på fötterna efter en operation.

Efter att studien utfallit väl kommer alla barn som opereras att kunna få smärtlindring via en sårkateter. På vuxna patienter har man redan använt metoden ett tiotal år, bland annat inom gynekologin.

Det smärtstillande läkemedlet, lokalbedövningsmedlet bupivakain, ges via en kateter som läggs ovanpå muskulaturen, under huden.

– Tidigare när barnen fick morfin via dropp var de ofta sängliggande i flera dygn. Smärtlindring via kateter direkt i såret innebär att fler barn kan komma upp och leka redan dagen efter operationen. De bär den lilla pumpen med lösningen i en specialgjord väska. Det är egentligen bara när såren är infekterade som vi avstår från smärtlindring via kateter, säger barnkirurgen Rolf Christofferson vid Akademiska barnsjukhuset i ett pressmeddelande.

Enligt Rolf Christofferson har metoden gjort att barns behov av morfin minskat, och att barnen blivit rörligare vilket gynnar läkeprocessen.

Att barn ska ha rätt till samma goda smärtlindring som vuxna ser Rolf Christofferson som en självklarhet och något som tål att understrykas på FN: s internationella barndag den 4 oktober, då barns rättigheter och behov uppmärksammas över hela världen.

På barnkirurgen utförs årligen cirka tvåtusen operationer, både av medfödda missbildningar och sjukdomar i exempelvis mage-tarm och urinvägar. Efter ingreppen får alla barnpatienter uppskatta sin smärta på en skala  från noll till  tio, på en så kallad VAS (Visual Analogue Scale). Målet är att inget barn ska behöva ha ett VAS-värde över 3 efter en operation.