Barn mår bättre med traditionell mat
Ät rätt kost under graviditeten för att få ett så friskt barn som möjligt.


Det fanns en tid, för inte alltför länge sedan, när kvinnor födde barn med lätthet, barn som var friska och välmående. Westin Price är en tandläkare som reste världen runt för att leta efter befolkningar med god hälsa och friska barn. Han gjorde det vid en mycket speciell tidpunkt i historien, när det han kallar ”den moderna handelns mat” började bana sin väg in till de sista kvarvarande isolerade kulturerna. Det han upptäckte var häpnadsväckande.

Price dokumenterade 14 kulturer som hade nästan perfekt hälsa, utan de problem som är så vanliga hos spädbarn och barn idag. Han noterade perfekt ansiktsform och skelettkonstruktion med öppna passager i näsan och välformad haka. De var robusta och hade en vitalitet som man inte ser hos barn födda av mammor som äter modern kost. Han dokumenterade många exempel på barn med perfekta tänder och välanpassade käkar, (åtminstone tills mammorna började äta den moderna maten, menade han.)

Price fann friska, välmående gravida kvinnor som med lätthet födde friska och välmående barn. Han talade med andra läkare i dessa områden som berättade att de aldrig behövde hjälpa till vid förlossningar eller behandla sjukdomar hos dessa folk före ”den första generationen efter den moderna kostens inträde”. 

Han jämförde psykiskt friska ungdomar, med deras instabila grannar som påverkats av de moderna livsmedlen. Price dokumenterade den självklara kunskapen i näringslära som dessa folk har, och kände stor respekt för att de hade så stor kunskap om saker som är väsentliga i livet. –Saker som vår moderna civilisation uppenbarligen inte känner till. Det han fann var så överväldigande att det ändrade mycket av hans syn på ärftlighet och gener, och la istället skulden på föräldrarnas val av kost.

Trots att varje folkgrupps gravida kvinnor hade tillgång till olika sorters föda, fanns det några saker som var gemensamma för alla. Det primära för alla 14 var helt enkelt att man åt hela och obearbetade livsmedel. Price rapporterade också om att man lägger vikt vid att samla särskild föda för gravida, men en stor del av denna uråldriga visdom har försvunnit i dag. Han noterade att varje frisk befolkning som han studerade åt animaliska produkter och använde måttligt med mättat fett, och att i varje måltid ingår jästa, blötlagda eller groddade. Han skrev också om vikten av inälvsmat för frisk reproduktion.

I en kultur reste man långa sträckor för att skaffa en viss sorts skaldjur till den gravida kvinnan, medan man i en annan utsåg vissa byinvånare att i skift säkra födan för den blivande mamman. I dessa kulturer var det högsta prioritet att skapa friska barn. Alltså verkar det som om en modern kvinna som vill ha ett så friskt barn som möjligt, kan göra klokt i att ta med dessa traditionella livsmedel i kosten.

Den kost som Price föreslår, grundar sig på hans studier och kan hittas på www.westonaprice.org. Denna diet är baserad på hela livsmedel och ger riktlinjer för att förenkla den blivande mammans beslut i näringsfrågor som gäller barnets och hennes egen hälsa.

James och Kim är certifierade Närings- och livsstilscoacher som hjälper gravida mammor och nyblivna föräldrar.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19535/