Barn får i sig för lite frukt och grönt
Grönsaker och frukter som är till salu visas på en marknad i London, den 23 maj. (Foto: Christopher Furlong/Getty Images)


De flesta föräldrar försöker nog på alla sätt och vis att få sina barn att äta grönsaker och frukt. Men endast en endast en fjärdedel av svenska barn får i sig tillräckligt med frukt och grönt, visar en ny studie. Nu vill forskarna bakom studien agera för att ändra på det här.

Idag vet vi att frukt och grönt är viktigt för hälsan. Forskning har visat på att tillräckliga mängder av grönsaker och frukt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer.

WHO rekommenderar att vi äter minst 400 gram frukt och grönsaker dagligen och Livsmedelsverket vill helst att vi får i oss minst 500 gram.

Forskare vid Örebro universitet och Karolinska institutet har undersökt hur mycket frukt och grönsaker svenska skolbarn äter. Studien ingår i den EU-finansierade studien, Pro Greens, som innefattar tio europeiska länder. I samtliga länder har man kommit fram till liknande resultat.

– Inte ens hälften av våra svenska barn uppger att de äter frukt varje dag. Det ser något bättre ut när det gäller grönsaker, 60 procent äter grönsaker varje dag. Det är dags att agera, säger Agneta Yngve, i ett pressmeddelande.

Hur mycket frukt och grönt får de barnen i sig? Skolbarnen i den europeiska studien äter i genomsnitt mellan 220-345 gram frukt och grönt om dagen.

Listan toppas av Norge och Bulgarien där de äter mest, 345 gram och 320 gram om dagen.

I Sverige äter barn runt 291 gram om dagen. Längst ner på listan är Finland med 220 gram om dagen.

I studien visar det sig ändå att svenska skolbarn äter mest grönsaker jämfört med de andra länderna. En förklaring kan vara salladsbarerna i skolmatsalarna, tror Agneta Yngve.

Studien visade också att det äts mer av frukt än grönsaker, vilket gällde skolbarnen i alla länder som deltog i studien. Frukt är lättare att få i sig och barnen föredrar frukt.

– Förutom skillnader mellan olika länder kan vi också se att flickor generellt äter mer frukt och grönt än pojkar, säger Agneta Yngve.

Studien har publicerats i tidskriften Public Health Nutrition