Barn adopteras sällan av familjehemsföräldrar
Barnen behöver långsiktig trygghet och omvårdnad, i synnerhet om barnet är i späd ålder. (Foto: AFP / Barbara Sax)


Barn som är boende i familjehem adopteras sällan trots att möjligheten finns, visar Socialstyrelsens kartläggning ”Nationella adoptioner av barn i familjehem”.

När barnets biologiska föräldrar av olika skäl inte kan tillgodose barnets behov av omsorg kan ett familjehem vara en mer eller mindre permanent lösning.

Om föräldrarna inte finns i livet eller är försvunna ställs det stora krav på att ett familjehem ska kunna ge barnet långsiktig trygghet och omvårdnad, i synnerhet om barnet är i späd ålder.

Ett familjehem tar emot barn på uppdrag av socialtjänsten. Det finns möjlighet för familjehemsföräldrar att få adoptera barnet om det bedöms vara det bästa för barnet men det är sällan som en adoption sker på på iniativ av socialtjänsten och i de få fall det sker är det på föräldrarnas initiativ.

Det var endast fem barn placerade i familjehem som adopterades 2012.

”Innan Socialstyrelsen tar ställning till om det behövs åtgärder för att öka antalet adoptioner krävs det mer kunskap om vårdnadsöverflyttningar; om det ger tillräcklig stabilitet och långsiktighet för barn som inte kan växa upp med sina föräldrar”, säger Solveig Freby, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmedelande.

En av orsakerna till att det genomförs så få adoptioner är att det inte ställs krav på att överväga adoption. Det är också svårt att bedöma vad som är barnets bästa och även föräldrarnas förmåga till att tillgodose barnens behov på längre sikt.

Dessutom ska barn enligt lagen i första hand återförenas med sina biologiska föräldrar.

Det krävs samtycke från barnets biologiska föräldrar, vilket också kan försvåra att en adoption genomförs.

Enligt Socialstyrelsen
är dessutom familjehem ”generellt sett tveksamma till att adoptera”.

Fakta

I november 2012 var 9181 barn placerade i familjehem. En dryg fjärdedel av barnen hade varit placerade i fem år eller mer i samma familj och mer än en tredjedel av dessa barn var yngre än ett år när de placerades första gången.

Socialtjänsten är skyldig att regelbundet överväga vårdnadsöverflyttning från det att ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år. Under 2012 genomfördes 246 vårdnadsöverflyttningar.

Källa: Socialstyrelsen