Bara sex nordliga trubbnoshörningar kvar i världen
Noshörningen Suni. (Ol Pejeta Conservancy)


Bevarandet av noshörningarna led ett tragiskt nederlag häromdagen då Suni, en hane av rasen nordlig trubbnoshörning (Ceratotherium simum cottoni) på naturvårdsorganisationen Ol Pejeta i Kenya, plötsligt dog. Sunis död betyder att det bara finns sex nordliga trubbnoshörningar kvar i världen, och bara en avlande hane.

”Arten står nu alltså på randen till fullständig utrotning, ett sorgligt vittnesmål över den mänskliga rasens girighet”, skrev naturvårdsorganisationen Ol Petaja Conservancy i ett uttalande.

Suni dödades inte av tjuvskyttar, som så många andra noshörningar i Afrika, utan hittades död i sin inhägnad. Ol Petaja Conservancy kommer att utföra en obduktion för att bestämma orsaken till dödsfallet. Suni var 34 år gammal och den första nordliga trubbnoshörningen som föddes i fångenskap.

Nordliga trubbnoshörningar strövade en gång omkring i delar av Uganda, Tchad, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Efter den förödande krisen med tjuvjakt på noshörningar under 1980-talet reducerades den vilda populationen till blott 15 djur.

Populationen fördubblades emellertid fram till att tjuvjakten på horn ökade i mitten av 2000-talet. Den sista kända vilda nordliga trubbnoshörningen  försvann från Garamba National Park i Kongo runt 2006. Den tros ha blivit slaktad av tjuvskyttar.

Idag finns det bara sex kvar, samtliga i fångenskap: två på San Diego Zoo Safari Park, en på Dvůr Králové Zoo – den enda djurparken som lyckats med avel – och tre i halv fångenskap på Ol Pejeta Conservancy i Kenya.

”Vi kommer att fortsätta att göra vad vi kan med de kvarvarande tre djuren i Ol Petaja i hopp om att våra ansträngningar en dag kommer att resultera i en lyckosam födsel av en nordlig trubbnoshörningskalv”, sade naturvårdsorganisationen.

Nordliga trubbnoshörningar betraktas generellt som en underart till trubbnoshörningar. I en artikel 2010 hävdades det emellertid att underarten bör lyftas till artnivå på grund av de fysiska och genetiska skillnaderna. Studien har blivit kontroversiell och vissa naturvårdare menar att det kan vara bäst att para den nordliga trubbnoshörningen med den sydliga underarten för att bevara åtminstone en del av deras arvsanlag.

Trubbnoshörningar (Ceratotherium simum) har den största populationen i världen med uppskattningsvis 20 000 djur. Dock har de också varit mest utsatta för den pågående tjuvjakten på noshörningshorn på grund av deras relativt stora mängd.

När det gäller de andra noshörningsarterna i världen är två på randen till utrotning. Bara 58 javanoshörningar (Rhinoceros sondaicus) har överlevt i ett enskilt skyddat område på Java, medan sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) kan ha reducerats till färre än 100 individer – och kan vara den mest hotade noshörningsarten i världen med tanke på att dess population är väldigt splittrad.

Populationen av spetsnoshörningar (Diceros bicornis), som lever jämsides med trubbnoshörningar i Afrika, består av runt 5 000 individer, medan den indiska pansarnoshörningen (Rhinoceros unicornis) har en population på omkring 2 500 djur.

Artikeln skrevs och publicerades ursprungligen av Jeremy Hance, skribent på news.mongabay.com. För originalartikeln och mer information, klicka här.