Bankman fick Nobels fredspris
Muhammed Yunus, grundare av Grameen Bank, mottar Nobels fredspris ur Nobelkommitténs ordförande Ole Danbolt Mjoes hand den 10 december 2006. (Foto: AFP/Daniel Sannum Lauten)


OSLO – Till fanfarer och i den norska kungafamiljens närvaro mottog Grameen Bank of Bangladesh och dess grundare Muhammed Yunus sitt Nobels Fredspris vid en storslagen ceremoni i stadshuset i Oslo den 10 december.

För första gången blev en affärsverksamhet och dess grundare hedrad med världens mest åtråvärda fredspris.

Ordförande i Nobelpris-kommittén, Ole Danbolt Mjos, sade att 2006 års fredspris gavs till Muhammad Yunus och Grameen Bank för deras ansträngningar att ”skapa social utveckling”
för större grupper av människor vilkas fattigdom kan hota den rådande fredsbilden.

Som svar på en reporters fråga om banken lockade Yunus fram skratt hos alla i den fullsatta publiken. Han sade på skoj, ”Nobels fredspris för bankirer! Vad är det?”

Liksom andra banker tar Grameen ut ränta för lån, men olikt andra banker är lånen till för de fattiga.

Grameen Bank i Dhaka är inte vilken affärsverksamhet som helst. Professor Yunus sade att det är en ”social affärsverksamhet” menad att tillhandahålla de obemedlade i samhället en chans att förändra sina liv. ”Grameen” betyder ”landsbygd” eller ”by” på bengali som talas i Bangladesh. 

Efter prisutdelnings-ceremonin på söndagen, sade Ole Danbolt Mjos att ekonomen Yunus år 1974 bevittnade en hungersnöd i sitt land. Yunus började ifrågasätta alla de ekonomiska teorierna då människor runt omkring honom dog av hunger.

1976 då han arbetade som ledare för det förortsekonomiska programmet vid Chittagongs universitet startade han ett kreditprogram med utlåning av små lån, vilka senare kom att kallas ”mikrokredit”, till de fattiga. De små lånen är tillräckliga för att starta mindre verksamheter genom inköp av exempelvis en symaskin, rickshaw, mjölkkor, tyg eller för att reparera gamla maskiner.

– I Bangladesh når mikrokrediten 80 procent av de fattiga familjerna, sade Yunus.

Fram till och med maj 2006 har banken 6,74 miljoner låntagare av vilka 97 procent är kvinnor. Nittio procent av banken ägs av låntagare och tio procent av regeringen.

Yunus sade att två tredjedelar av världens människor förmodligen skulle nekas lån av de etablerade finansiella aktörerna.

2006 års pris har rönt stor uppmärksamhet på grund av att den utbredda fattigdomen har kommit upp på den internationella agendan. Nästan tre miljarder människor lever på mindre än 15 kronor per dag, enligt FN:s befolkningsfond.