Bananen - fortfarande omtvistad vara
Omtvistade, dyra, gula favoriter. (Foto: Anja Johansson/Epoch Times)


Jordbruksverkets rapport ”Marknadsöversikt – bananer” avslöjar att bananen alltjämt är en turbulent handelsfråga och nu hotar Colombia med sanktioner mot EU:s bananimportordning.

 
Svenskarna är stora banankonsumenter och ligger i topp bland västvärldens länder. Samtidigt har konsumentpriset på bananer i Sverige stigit stadigt ända sedan 1993. På tio år har det ökat 29 procent, avslöjar Jordbruksverkets rapport om marknaden för bananer.

Rapporten ger en historisk bakgrund till bananproduktionen i världen. Den beskriver handel, priser, konsumtion och politik samt de olika internationella avtal och regler som påverkar bananhandeln. Rapporten tar även upp EU:s handelsregler för bananer, ända från Romfördraget 1957.

Ända sedan mitten av 1800-talet har produktionen av bananer skapat omvälvning i internationella sammanhang. Först handlade det om produktionsföretagens framfart i Latinamerika. Sedan var handelspolitiken fokus.

När EU introducerade gemensamma regler för import av bananer 1993, tog turbulensen ny fart och priset på bananer ökade mycket. Exportländerna anmälde marknadsordningen till Världshandelsorganisationen (WTO) som flera gånger sett att EU:s importbestämmelser bryter mot ett flertal handelsregler.

Frågan är fortfarande högaktuell trots att EU:s hårt kritiserade importregler ersattes med en ”vanlig” tullsats den 1 januari 2006. Ett flertal exportländer i Latinamerika anser att den nya tullsatsen är för hög. Därför står nu EU:s import av bananer under övervakning av WTO och Colombia har hotat att införa sanktioner. En eventuell förändring av EU:s bananstöd ska diskuteras under året.