Ban Zhao – Kinas första kvinnliga historiker
Ban Zhao var Kinas första kvinnliga historiker. (Illustratör Blue Hsiao, Epoch Times)


Ban Zhao (45 -120 e. Kr.) är känd som östra Handynastins första kvinnliga forskare och historiker. Gift vid 14 års ålder ägnade hon sig åt litteratur och familjen, efter att hennes man hade dött.

Hennes far inledde arbetet med boken Hanshu [Boken om Han] som var ett komplement till Shiji [Den stora historikerns nedteckningar] av Sima Qian, som nedtecknade Handynastins historia fram till kejsare Wu. Men fadern dog innan verket blev färdigt.

Uppgiften gick då över på sonen, Ban Gu, som råkade ut för samma öde efter att ha tillbringat nära två decennier med att omvandla verket till en ny och mycket mer omfattande dokumentation av Handynastin.

Ban Zhao var en begåvad kvinna som hade hjälpt sin bror i åratal med boken. Det blev till slut hon som såg till att boken blev färdigställd och att den första upplagan kom ut. ”Boken om Han” sågs av senare kinesiska historiker som en förebild för hur historiska skrifter ska sammanställas.

Ban Zhao fick senare rätt att instruera och förklara boken för forskare vid det kejserliga biblioteket. På grund av hennes grundliga kunskaper fick hon vid hovet titeln ”Den begåvade”. Den dåvarande kejsarinnan blev mycket imponerad av hennes kunskaper och etik som änka och bad henne ofta att undervisa damer i den kungliga familjen.

När Ban Zhao var i sjuttioårsåldern skrev hon åt sin egen familj ”Kvinnors bud” (även kallad ”Lärdomar för kvinnor”) som de skulle ha att leva efter. Boken spreds omedelbart över hela landet. Den beskriver de dygder som kvinnan bör följa för att behålla harmonin inom familjen. Boken blev en guide för kvinnors uppförande och citerades i Kina i århundraden.

När Ban Zhao dog sörjdes hon djupt av kejsarinnan och folket.