Balett och Shen Yun: "Två skilda världar” enligt balettinstruktör
"Det var så djupt", sade Joy Victor när hon såg Shen Yun Performing Arts på Keller Auditorium i Portland, USA, den 28 mars, 2015. (Foto: Sherry Dong / Epoch Times)


När Shen Yun Performing Arts reser världen över för att på nytt väcka liv i den heliga anda som fanns i den forntida kinesiska kulturen, tar publiken olika aspekter till sitt hjärta vid varje föreställning.

För vissa förkroppsligar Shen Yun perfektionen av kinesisk dans eller blandningen av musik från öst och väst. För andra kan det vara de handsydda dräkterna, historielektionerna från Kinas 5000-åriga kultur som betonar harmoni mellan himmel och jord, eller budskapet om den gudomliga kulturens återkomst till Mittens rike.

Varje nivå av Shen Yun-föreställningen gör den till vad den är, menar Joy Victor, från budskap till de gracila rörelser.

– Det är något betydelsefullt som kommer inifrån ens själ. Och om man gör det inifrån ens själ kommer det att beröra människor. Det kan göra folk glada; det kan få dem att tänka på vilka de är och hur de lever, sade hon.

– I stället för något ytligt kommer det från hjärtat.

Joy Victor såg Shen Yuns andra föreställning på Keller Auditorium, Portland den 28 mars 2015. Som balettinstruktör och ägare av Victor School of Performing Arts International är Joy Victor inte främmande för dans av hög klass. När allt kommer omkring har hon instruerats av och arbetat med många prominenta namn inom baletten.

Med tanke på Joy Victors erfarenheter inom baletten, beskrev hon balett och Shen Yun som "två skilda världar". Särskilt när det gäller andlig grund, uppmärksammade hon skillnaderna mellan de två formerna:

– Balett kom inte från en djup andlig tradition, på så sätt är den begränsad, sade hon.

Joy Victor tillade att:

– [Balett] kom från Ludvig XIV:s hov i Frankrike. Den kom inte ur en andlig inspiration. Den kom från färdighet i uppträdande och hur man presenterar sig själv i samhället.

Shen Yun däremot "kopplar samman din mänskliga själ och livet, och fortsatte hon:

– Det är så gripande och jag önskar verkligen, från himlen till jorden, att kompaniet kommer att växa och växa.

Medan Joy Victor kände en speciell samhörighet med Shen Yuns inre mening, det hon syftade på som"den mänskliga andens sökande efter sanning och skönhet och att de matchar varandra, berördes hon mest berörd av Shen Yuns musikaliska arrangemang, särskilt solistframträdandet med den tvåsträngade erhun.

Även om jag älskade hela produktionen så var faktiskt violinisten höjdpunkten för mig, den kinesiska fiolen, den var verkligen, verkligen höjdpunkten, sade hon.

Shen Yuns musik kombinerar orkestrering, energi och precision från väst med själ och särprägel från kinesisk musik. Erhun med sin 4 000-åriga historia ges en särskild position med egen soloföreställning. "Även om den bara har två strängar kan den uttrycka ett brett spektrum av känslor", enligt Shen Yuns hemsida.

Under solistframträdandet träffade erhuns tre första toner Joy Victors hjärta.

– Det var nästan som om dessa tre toner var en kniv som delade atmosfären mellan det fysiska och själsliga, som om den precis öppnats. Jag blir berörd bara av att minnas renheten hos hennes ljud.

Joy Victor sade att:

– [Jag] skulle kunna hålla på tala en hel del om deras teknik och om den skicklighet med vilken de är utbildade. Men hon uppmärksammade vikten av Shen Yuns uppdrag, att återuppliva den forntida kinesiska kulturen.

– Folk kommer att få veta mer och mer om er vision för världen.

Joy Victor önskade att fler:

– Människor kommer att veta mer och mer om er vision för världen och den undervisningen som kommer fram genom dansen. Och det är en kraft – det är en stor kraft.


Sherry Dong och Michael Fitzgerald rapporterade.

Översatt från