Balansera livet med meditation
Meditation balanserar och skapar harmoni. (Foto: Olivier Chouchana/AFP)


Livet är beroende av rörelse, men det behöver även stillhet. De forntida kineserna talade om att kombinera rörelse med stillhet och att upprätthålla en balans mellan de båda. Lyckades man med det kunde man leva ett långt liv.

Balansen mellan yin och yang ses inom det traditionella kinesiska synsättet som grunden för allt levande. Om balansen bryts är det lätt att man blir sjuk.

I det gamla Kina brukade man tala om att varje människa har ”sju känslor och sex begär” och om dessa blev alltför starka kunde det rubba balansen mellan yin och yang.

Dessutom kunde det göra så att livsprocessen snabbades på. Den stillsamma meditationen är en metod som kan korrigera ett obalanserat tillstånd.

Människor i dagens samhälle är ständigt sysselsatta med någonting, förutom när vi sover. Kanske behöver vi meditation som ett sätt för att balansera alla dagens aktiviteter, att uppnå balans mellan yin och yang och leva ett långt liv.

Fakta om yin och yang

Yin ( eller ) och yang ( eller ), är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och taoismen. Yin och Yang symboliserar den sammanlänkade dubbelheten eller dualismen hos alla ting i naturen. De är krafter exakt balanserade och avhängiga av varandra.

Yin och yang befinner sig i ständig harmonisk rörelse. När yin är som svagast är yang starkast. När yang avtar tillväxer yin. Yin och yang kan ses i allt som finns omkring oss. Yin uttrycker den subtila känsla vi får när vi betraktar en sida av en kulle som ligger i skugga. Yang, av en kulle i starkt solsken. Det som ligger i skugga nu kanske var solbelyst för bara några timmar sedan. Dualismen syns även i dygnets skiftningar då natt övergår till dag och tvärtom.

Man kan också uttrycka det som att Yin är jorden, det mörka och kalla, fuktiga, passiva och kvinnliga. Yang är himlen, det ljusa och varma, torra, aktiva och manliga.

Källor: www.taohälsa.com, wikipedia.com