Bakterier producerar färdigt bränsle
För första gången har man med hjälp av bakterier tagit fram bränsle som kan konkurrera kommersiellt. (Foto: Miguel Villagran/Getty Images)


Forskare har skapat bakterier som kan producera kommersiellt bränsle direkt från socker.

Fram tills nu har biobränslen inte varit helt kompatibla med icke ombyggda moderna motorer, utan har varit ineffektiva och korroderande.

Nu hävdar emellertid forskare att de på genetisk väg har tagit fram bakterier, genom en kombination av gener från träd och alger, som producerar kolväten som är identiska med dem som används i kommersiella bränslen.

Forskningen har genomförts på University of Exeter i Storbritannien. Man har producerat modifierade e.coli-bakterier som bildar enzymer som omvandlar socker till fettsyror, som i sin tur omvandlas till bränsle.

Professor John Love på University of Exeter sade i en kommentar: ”Att producera kommersiellt biobränsle som kan användas utan att behöva modifiera fordonen har varit målet för de här projekteten ända sedan starten.”

”Det globala energibehovet ökar och ett bränsle som är oberoende av både den globala fluktuationen på oljepriset och av politisk instabilitet blir alltmer attraktivt”, sade han.

De ekologiska effekterna av biobränslen som producerats från livsmedelsgrödor kritiseras ibland. Men Love tror att en uppskalad version av processen skulle göra det möjligt för dem att justera generna och låta bakterierna producera bränsle från gödsel, inte socker.

Forskningen har delvis finansierats av Shells forskningsavdelning. Rob Lee från Shell Projects & Technology sade i ett uttalande: ”Även om teknologin fortfarande står inför många hinder innan den kan kommersialiseras så hoppas vi att man genom att utforska den här nya metoden för att skapa biobränslen, vid sidan av andra intelligenta teknologier, kan hjälpa oss att klara utmaningen att begränsa de ökande koldioxidutsläppen samtidigt som man svarar upp mot de ökade globala kraven på bränslen till transporter.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/24513-bacteria-produce-pump-ready-fuel/