Bakslag för Kinas födelseplanering
En pappa med sitt barn i en möbelbutik i Peking den 19 januari 2015. Foto: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images


Kinas policy för familjeplanering från 1970-talet har förhindrat uppskattningsvis 400 miljoner födslar i landet med världens största befolkning. ”Ettbarnspolitiken” har varit effektiv i tättbefolkade områden, men på landsbygden fortsätter många familjer att skaffa två eller fler barn även när alla barnen är pojkar.

Traditionellt har kinesiska familjer, speciellt på landsbygden, haft en stark förkärlek för manliga arvingar, som kan bära familjenamnet vidare, samt, vad man tror, tar bättre hand om sina föräldrar. I jordbruksområden döljer fortfarande familjer födslarna av sina döttrar och registrerar dem inte hos myndigheterna, så att de kan behålla rätten att skaffa en son.

Med hjälp av ultraljud kan föräldrar få reda på fostrets kön efter 20 veckors graviditet. Detta har lett till en kraftig ökning av antalet aborter, vilket nu är möjligt även på landsbygden. Trots att den kinesiska regeringen fortfarande förbjuder tester för att bestämma fostrets kön av ickemedicinska skäl så görs de här testerna i stor omfattning, huvudsakligen på privata kliniker på landsbygden.

Allvarlig obalans mellan könen

Kina har genomfört propagandakampanjer som betonat fördelarna med döttrar och man har erbjudit ekonomisk ersättning till dem som får flickor. Även om dessa åtgärder har lett till fler födslar av flickor är obalansen mellan könen i Kina ”den allvarligaste i världen och har varat under lång tid och påverkat det största antalet människor”, enligt Kinas kommission för nationell hälsa och familjeplanering.

En studie av Therese Hesketh, föreläsare på Centre for International Health and Development vid University College i London, kom fram till att det nu går 119 födslar av pojkar på 100 flickor, jämfört med 107 mot 100 i I-länderna. Den här obalansen förväntas bli värre de närmaste två decennierna och medföra en mängd sociala problem.

Enligt demografen Nicholas Eberstadt är situationen i Kina unik. I en artikel i tidskriften Foreign Affairs sade Eberstadt, ”Kina kommer att stå inför ett växande antal unga män som aldrig kommer att gifta sig på grund av landets ettbarnspolitik, vilket ska ha resulterat i ett födelsetal på nästan 120 pojkar på 100 flickor. 2030 tyder prognoserna på att mer än 25 procent av de kinesiska männen närmare 40 år aldrig kommer att ha varit gifta. Brist på möjlighet att gifta sig kommer troligen att bli än mer akut på den kinesiska landsbygden, eftersom den fattiga, obildade och lantliga befolkningen sannolikt kommer att vara förlorare i tävlingen om brudar.” I vissa byar kidnappas och säljs kvinnor som fruar, enligt en del bybor.

Kina upplever redan effekterna av överskottet på ogifta unga män. Ogifta män, som en del experter kallar ”bare branches” (”träd utan löv”), kan vara ett hot mot den sociala stabiliteten. Vissa experter på befolkningsproblematik tror att dessa män, som har ett begränsat socialt liv på grund av avsaknaden av kvinnlig partner, är mer benägna att begå våldshandlingar.

Handel med kvinnor

I de områden i Kina som har högst andel män finns det sociala problem som ökat spelande och drogmissbruk, liksom fler kidnappningar och handel med kvinnor. Dessutom varnar en del experter för att dessa unga män är perfekta kandidater för politisk agitation och fundamentalism.

Ett av skälen till att föräldrar föredrar söner framför döttrar är att de tror att sönerna kommer att vara bättre på att ta hand om dem när de blir gamla. Den självsäkra roll som kinesiska kvinnor nu har i samhället, i kombination med att de har likvärdiga eller högre löner än män, kan dock slå hål på den här teorin.

Dessutom har många singelkvinnor större köpkraft än deras manliga motsvarigheter, vilket gör det möjligt för dem att ha ett mycket mer aktivt socialt liv. I vissa fall accepterar självsäkra kvinnor att gifta sig med villkoret att barnen får deras efternamn och inte mannens efternamn.

De demografiska och sociala problemen som kan uppstå med fler ogifta män kan vara betydande. ”Jag måste fråga mig hur människor i intelligenta amerikanska kretsar eller i den internationella finansiella världen eller i Kinas ekonomiska planeringsenheter kan tro att Kina ska ha en tillväxt på sju procent per år de kommande 20 åren”, sade Eberstadt.

César Chelala är internationell hälsokonsult och vinnare av en utmärkelse från Overseas Press Club of America.

Översatt från engelska.