Bakgrunden till KKP:s 'United Front'


Det kinesiska kommunistpartiets (KKP) första ledare, Mao Zedong, definierade den kommunistiska revolutionens tre vapen: United Front, beväpnad kamp och partibildning. Mao påtalade i ‘The Communist’ 1939 att dessa är ”det kinesiska kommunistpartiets tre magiska vapen för att besegra fienden i den kinesiska revolutionen”.

Idag fokuserar KKP:s United Front på spionage, organiserad brottslighet, manipulerande av politiker i andra nationer till KKP:s förmån och förtryck av kinesiska dissidentgrupper. Man inrättade ett speciellt departement för United Fronts operationer under den kinesiska regimen: ‘det kinesiska kommunistpartiets centralkommittés United Front-departement’.

Den 4 december 2000 sade KKP:s forne ledare Jiang Zemin på United Fronts 19:e nationalkonferens:
– United Fronts fundamentala uppgift är att kämpa för att vinna människors hjärta samt samla ihop styrkorna.

KKP:s strategi för United Front är att infiltrera utländska politiker och etablera kinesiska sammanslutningar och affärsgrupper i utlandet, vilka kan agera på United Fronts order, och att preparera och transformera politiska och regionala ledare så att de agerar till KKP:s förmån.

Ett dokument som KKP skickade den 14 juli 1990 illustrerar dess syfte. Dokumentet skickades till alla nivåer av United Fronts personal i hela Kina. I dokumentet krävde man av de anställda att ”energiskt föra ut United Fronts arbete utomlands” och ”att aktivt stärka och utveckla kontakter med inflytelserika representativa anställda och grupper”.

Översatt från engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/world/investigative-report-united-front-flushing-6052.html