Både Turkiet och Ryssland anklagas för att ljuga om det nedskjutna planet
Den 24 november sköt två turkiska F-16 stridsplan ner ett ryskt plan av typen SU-24 som kommit in i turkiskt luftrum några sekunder. Planen på bilden har inget med incidenten att göra. (Foto: Sam Yeh/AFP/Getty Image)


Turkiets nedskjutning av ett ryskt militärplan nära den syriska gränsen, har ökat spänningen i regionen och mellan de två länderna. Båda länderna har reagerat på händelsen.

Ryssland har flyttat missiler närmare gränsen och infört sanktioner mot turkiska livsmedel och resor till Turkiet. Turkiet har också agerat militär genom att flytta stridsvagnar närmare gränsen och blockerat ryska sjöresor.

Nu har några belgiska fysiker analyserat de bägge ländernas påståenden om händelseförloppet för att se vem som har rätt. Tyvärr verkar det som om båda har delvis rätt, och att båda även ljuger om vissa aspekter av vad som hände.

Turkiet har slutat kränka grekiskt luftrum efter nedskjutningen av det ryska planet

Turkisk militär säger att de varnade piloten tio gånger under fem minuter, och att planet befann sig i turkiskt luftrum i 17 sekunder innan det sköts ner.

Men efter att ha gått igenom en video som publicerats på nätet säger forskarna att alla siffror inte stämmer. Det tar planet ungefär 30 sekunder att nå marken, och forskarna räknade ut att planet flög på 4 500 meters höjd. Det här visar att det ryska planet bara befann sig i turkiskt luftrum i sju sekunder, inte i 17 som Turkiet hävdar. Dessutom var varningarna för tidiga, eftersom planet hade kunnat vända i sista sekunden.

”Hur kunde Turkiet veta redan innan att planet var på väg in i turkiskt luftrum?”

– Hur kunde Turkiet veta redan innan att planet var på väg in i turkiskt luftrum? Militärplan är väldigt snabbmanövrerade, och det kunde ha vänt i sista stund för att undvika att hamna i turkiskt luftrum. Varningen till den ryska piloten var ren spekulation i det ögonblick den gavs, sade forskaren.

Ryska tjänstemän publicerade en karta som visade att planet svängde 90 grader när det träffades, vilket forskarna säger skulle vara omöjligt om inte missilen som träffade planet varit mycket större.

– Så vi kan dra slutsatsen att planet inte aktivt försökte undvika turkiskt territorium, som Ryssland å sin sida hävdar.