Babylons ruiner återfår sin forna prakt
En vy över den forntida staden Babylon. De ruiner som har renoverats nyligen är på högra sidan av bilden medan den vänstra sidan visar vad som finns kvar av staden Babylon. (Foto: Ali Al-Saadi/Getty Images)


Efter den amerikanska invasionen 2003 och åren därpå uppvisar dagens Irak väldigt lite av den prakt som fanns för tusentals år sedan. Babylon är den del av det forna Mesopotamien och nu ska delar av mänsklighetens vagga restaureras.

För första gången sedan kriget i Irak har emellertid arkeologer och byggnadsvårdare, med stöd från Världsmonumentfonden (WMF), börjat arbeta med att bevara och restaurera delar av stadsstaten Babylon och andra mesopotamiska ruiner för att återskapa den tidigare prakten. Arbetet kan komma att innefatta utgrävning av vissa nya platser, enligt New York Times.

WMF, som samarbetar med irakiska styrelsen för fornlämningar och arv, har lyft fram prioriterade projekt för bevarande och en plan för att förhindra ytterligare förfall av Babylons lämningar, enligt deras webbsida.

”Babylon utgör en av de mest betydelsefulla arkeologiska platserna i världen”, sade WMF.

Satsning för bevarande och kandidat som världsarv

Platsen, som daterats till att vara mer än 4 000 år gammal, var tidigare ett blomstrande område och är fortfarande en värdefull plats som kan ge forskarna mycket stor insikt om den sofistikerade världen i huvudstaden i detta vidsträckta, forntida imperium.

Förutom att restaurera lämningarna för deras historiska betydelses skull ”är ett av målen att hjälpa de irakiska myndigheterna att färdigställa nomineringen av Babylon till världsarvslistan”, sade WMF.

Utrikesdepartementet tillkännagav i november ett nytt anslag på två miljoner dollar för att bevara platsens mest värdefulla kvarvarande ruiner, däribland grunden till Istarporten, byggd av Nebukadnessars far, Nabopolassar, sex århundraden före Kristus, enligt the Times.

Restaureringsprojektet blir en föregångare

– Detta är ett av de stora projekt vi har, och det är det första. Vi vill göra det till en förebild för alla andra platser, sade Qais Hussein Rashid, chef på irakiska styrelsen för fornlämningar och arv, till the Times i Bagdad.

Babylon, med de hängande trädgårdarna och Istarporten, ingick i det babyloniska riket, som tillsammans med Sumer, det Akkadiska imperiet och det Assyriska imperiet utgjorde bronsålderns Mesopotamien – som allmänt anses vara vår civilisations vagga.

Lämningarna i Babylon återupptäcktes av den tyske arkeologen Robert Koldeway i slutet av 1800-talet, enligt WMF.

Cheopspyramiden är ett mysterium

Världsarv med Buddhas ljus

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri