Baby med hiv botades i USA
Serey, 7 år, sitter med andra barn och deras föräldrar den 12 februari 2010 på barnkliniken vid nationella barnsjukhuset för hiv/aids i Phnom Penh. Barnen som har smittats med aids väntar på bli undersökta av läkare (Foto: Paula Bronstein /Getty Images)


Amerikanska läkare sade på söndagen att de gjort ett historiskt genombrott när de botade ett barn som föddes med hiv, viruset som orsakar aids. Det var första gången som ett sådant fall har dokumenterats.

Barnet, på cirka 2,5 år vars namn inte har uppgetts, har fått en mängd läkemedel under sitt liv.

”Jag håller andan på sätt och vis att barnets virus inte kommer tillbaka i framtiden”, sade Hannah Gay, docent i pediatrik vid University of Mississippi Medical Center, till USA Today.

Hon hjälpte behandla flickan från Mississippi, som nu inte längre behöver någon medicin mot hiv och sannolikt inte kommer att smitta andra, har läkare sagt.

”Jag är verkligen mycket hoppfull om att det kommer att produceras studier som kommer att visa oss ett sätt att bota andra barn i framtiden”, sade Hannah Gay.

Medicinsk personal vet inte exakt varför behandlingen var effektiv, men fallet har gett förhoppningar för miljontals andra människor runt om i världen, som lever med viruset. Forskarna började behandla barnet redan cirka 30 timmar efter födseln.

”Vi förväntar oss att det här barnet har stora chanser till ett långt och hälsosamt liv. Vi hoppas verkligen att detta tillvägagångssätt kan leda till samma resultat hos många andra barn som tillhör riskgruppen”, sade Gay till The Guardian.

Dock sade forskarna att det här fallet handlar om bara en patient, ett litet barn, och resultaten kanske inte kan påverka personer som smittades med hiv som vuxen, enligt Wall Street Journal.

Under de senaste två decennierna har antalet barn som föds med hiv minskat dramatiskt i utvecklade länder, på grund av bättre läkemedel och förebyggande åtgärder.

Men problemet är fortsatt högt i utvecklingsländerna, nämligen i Afrika söder om Sahara, där runt 387 500 barn under 14 år bär på viruset och gavs antivirala läkemedel under 2010, enligt Guardian. Omkring två miljoner barn i samma ålder i regionen är i behov av dessa läkemedel.

Översatt från engelska