B12-vitamin kan skydda mot demens
Ägg en god källa till vitamin B-12.(Foto: Karen Bleier/ AFP PHOTO)


Nya studier ger ytterligare belägg för att det finns ett samband mellan B-12 vitaminbrist och demens. Forskarna anser ändå att det är för tidigt att gå ut med rekommendationer för extra vitamintillskott men uppmanar till att se över kosten och undvika tillagning i mikrovågsugn.

Forskare har i tidigare studier sett att B-vitaminer har betydelse för hjärnans funktioner och kan skydda mot demens.

I en studie på 168 äldre personer med något försämrade mentala förmågor lät man hälften av dem få ett dagligt tillskott av vitaminerna folsyra, B6 och B12. Forskarna såg då tydligt B-vitaminets positiva effekt när de jämförde med personerna i kontrollgruppen. Studien publicerades i början på september i tidskriften Public Library of Science One, rapporterar Svenskt Demens Centrum på sin hemsida.

Vid ett normalt åldrande krymper hjärnan långsamt men vid Alzheimers sjukdom är förloppet snabbt. I studien visade det sig att B-vitaminerna hade en bromsande effekt och hjärnan krympte i genomsnitt 30 procent långsammare hos försökspersonerna som fick extra vitamintillskott.

I den senaste studien vid Karolinska institutet ha man följt 270 finländare, mellan 60 och 70 år under 7 – 8 år. Forskarna såg då en koppling mellan låga halter av vitaminet B12, i början av tidsperioden, och en ökad demensrisk. Studien har publicerats i tidskriften Neurology.

Enligt Miia Kivipelto, docent vid Karolinska institutet, och en av forskarna bakom studien, är det viktigt att vården är  uppmärksam på kosten för äldre eftersom förmågan att ta upp B12-vitaminet försämras upp i åren.

Det finns också rapporter
som visar hur vitaminet lätt förstörs under tillagning i mikrovågsugn.

– Det finns stora skäl att utreda hur uppvärmning i mikrovågsugn påverkar vitamin B12. Det finns oroande forskarrapporter samtidigt som man inför system där äldre dagligen erbjuds mikrad färdigmat, säger Miia Kivipelto i en kommentar i Svenska Dagbladet.

Hon vill gärna se mer forskning om B12 för att bekräfta slutsatserna och se hur vitaminet kan användas i förebyggande vård och behandling innan man kommer med generella rekommendationer om extra B-vitamintillskott.

Forskare i Japan, Spanien och Nederländerna har tidigare sett skadliga effekter av B12 och andra vitaminer av mikrovågsuppvärmning.

– Vi har inte tittat på B12 men vår erfarenhet är att vitaminer far mycket illa i mikrovågsugnar medan mineraler klarar sig bra. Skadorna förstärks om maten värms länge, på hög effekt och med tillsatt vatten, säger Diego Moreno, forskare vid det spanska vetenskapsrådets forskningscenter i Murcia, skriver Svenska Dagbladet.