Avvikande utseende diskrimineras ofta


Forum för levande historia har på uppdrag av regeringen sammanställt kunskaper om antisemitism och islamofobi, nationellt och internationellt. Resultatet redovisades för integrationsminister Erik Ullenhag på måndagen.

Birgitta Löwander och Mirjam Hagström som sammanställt rapporten anger att det på internet idag finns cirka 15 000 webbsidor som sprider rasistiskt innehåll. 2009 uppskattades den siffran till 8 000. De skriver att detta oroar internationella organisationer eftersom hat sprids på deras hemsidors kommentarfält.

Hatet som sprids via nätet för fram och bygger på konspirationsteorier, en kamp mellan raser/kulturer där rasisten ser sin roll som försvarare av landet, som nyligen exemplifierades av norrmannen Breivik.

Registrering av anmälda
hatbrott i Sverige är inte konsekvent och entydig. Polisens statistik skiljer mellan religiösa och etniska grunder för brott. Mörkertalen anses stora, skriver rapportens författare. Det är svårt att göra internationella jämförelser eftersom få länder inom EU har brottsstatistik över hatbrott.

I Sverige har vi dock sådan statistik. Tyskland, Storbritannien och Sverige ligger i topp med störst antal inrapporterade antisemitiska brott. I Sverige har dessa ökat med tio procent. När det händer något internationellt som kan kopplas till judendomen eller islam blir dessa grupper mer utsatta.

Om en person skiljer sig från mängden när det gäller utseende och kläder resulterar det i betydande diskriminering i Sverige, enligt statistik över diskrimineringsärenden. Dessa människor oroar sig för sin tillvaro.

Olika undersökningar utomlands visar just på detta, att personer som är avvikande, råkar ut för negativa attityder och den sortens attityder bredder ut sig. Svenska och internationella undersökningar visar på ett tydligt samband mellan personers negativa attityder och deras utbildning och klasstillhörighet.

Inom EU pågår flera projekt för att förebygga intolerans, resultatet blir ofta rekommendationer.
”Lärdomar från andra europeiska länder är att alla krafter som vill ha ett tolerant samhälle behöver vara aktiva i den offentliga debatten – fördomar mot muslimer och judar får aldrig normaliseras”, säger integrationsminister Erik Ullenhag i pressmeddelandet från regeringen.

Eskil Franck vid Forum för levande historia gör reflektionen att det finns behov av mer forskning om intoleransens former, orsaker och konsekvenser.

Forum för levande historia har i uppdrag att stärka demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter och att motverka olika former av intolerans.