Avtal nära för gruvtjänstemän
(Foto: AFP / Michal Cizek)


Tjänstermannafacken inom gruvindustrin har sagt ja till medlarbudet, men arbetsgivarna har ännu inte lämnat slutlig besked.

Förhandlingarna om ett avtal för tjänstemännen inom gruvindustrin fortsätter därmed i morgon. Men ett påskrivbart avtal är inte långt borta enligt Bengt Huldt, vd för Gruvornas arbetsgivarförbund (Gaf).

-Som det nu ligger kan vi inte säga ja. Det är fortfarande några skrivningar som måste fixas, säger Huldt.

-Jag tror vi kommer att hitta en lösning i morgon klockan tio, men i kväll hittade vi den inte. Det är mer en utformning av vad vi är överens om, tillägger han.

Sif har skrivit på ett treårigt avtal för gruvtjänstemännen sedan de i ett tillägg till fredagens hemställan från medlarna fått gehör för krav på kompensation för arbetarnas pensionsuppgörelse med arbetsgivarna, berättar Louise Gerdemo Holmgren, presschef på Sif, för TT.

-Vi har skrivit på, men arbetsgivarna har inte skrivit på, säger hon.

Problemet i fredags var enligt Gerdemo Holmgren att gruvarbetsgivarna, Gaf, ansåg att facket var överkompenserat för LO:s pensioner.

-Nu har vi fått in en skrivning i avtalet som innebär att om deras pensioner höjs får vi kompensation för det. Gör de inte det ska vi inte vara överkompenserade.

Att från förbundsstyrelsens sida köra över gruvarbetarna var aldrig aktuellt enligt Odd Guteland, IF Metalls pressekreterare, som bekräftar att styrelsen föreslog att fackets avtalsråd gav mandat till gruvdelegationen för fortsatta förhandlingar med Gruvornas arbetsgivarförbund (Gaf). Avtalsrådet uppmanades också att godkänna de preliminära avtal som tagits fram på fem områden.

-De övriga områdena betecknas inte som färdigförhandlade, tillägger han.

Enligt Lars Bonny Ramstedt, Sifs förhandlingschef, är medlarnas avtalsförslag, utöver förtydligandet, detsamma som det som arbetsgivaren nobbade i fredags. Förtydligandet handlar om att en garanti för tjänstemännen om kompensation om LO-förbunden får en pensionsuppgörelse finansierad inom löneökningsramen.

Totalt omfattas 1 500 tjänstemän av avtalet, som även skrivits på av Sveriges Ingenjörer.

IF Metall har, inklusive gruvområdet, totalt 43 avtalsområden kvar att förhandla kring. Bland de fem som är preliminärt klara ingår de största områdena, som teknik-, stål- och metallavtalen.

Gruvförhandlingarna har fastnat i oenighet kring avtalsperiodens längd och kring löneökningsnivåerna. IF Metall har även krävt att det så kallade underjordstillägget ska föras in i det centrala avtalet.

Omröstningen i IF Metalls avtalsråd om de färdigförhandlade avtalen ska äga rum på i morgon och väntas bli en stormig tillställning. Omkring 170 ombud ska säga sitt och gruvavdelningarna har skickat brev till alla ombud och uppmanat dem att säga nej.

Parallellt ska Sif och Sveriges ingenjörer komma överens med Gaf. Arbetsgivarna har sagt nej till budet gentemot tjänstemännen och frågan är om facken ska lägga ett varsel om övertidsblockad för att sätta press på arbetsgivarna.