Avslöjar Enhetsfrontens inre liv
Cheng Ganyuan har skrivit en bok som berättar om hans år i Enhetsfrontens tjänst i Kina. (Foto: Radio Free Asia)


En ny bok ger inblick i Centrala avdelningen för enhetsfrontens inre liv, en hemlighetsfull del av det Kinesiska kommunistpartiet.

Den tidigare medarbetaren Cheng Ganyuan berättar i sina memoarer om hur han under ett decennium arbetade i Centrala avdelningen för enhetsfronten (vanligtvis kallat Enhetsfronten) och avslöjar, enligt en artikel i engelska Epoch Times, aktiviteter som kunde vara hämtade ur en spionfilm. Mao lär ha kallat Enhetsfronten för det kommunistiska Kinas ”heliga graal” och använde den för att attackera icke-kommunister både i och utanför Kina.

Centrala avdelningen för enhetsfronten bildades år 1942 av Kinesiska kommunistpartiet, under andra kinesisk-japanska kriget, som en del i kommunistinternationalens ansträngningar att bekämpa sina motståndare. Under det påföljande kinesiska inbördeskriget mellan kommunistpartiet och Kuomintang, lockade Enhetsfronten till sig intellektuella medlemmar hos motståndaren, för att för att försvaga den.

”Enhetsfronten riktade in sig på personerna i sig, inte på den information de innehade, och utnyttjade aktivt mänskliga svagheter.”

Inspirerad av Lenin

Enhetsfronten inspirerades av Sovjetledaren Vladimir Lenin, men vidareutvecklade idéerna, skriver författaren. Cheng Ganyuan berättar om vackra kvinnor som nästlar sig in hos fienden, och hur man infiltrerade statsapparat, företag och civilsamhälle i både USA och Taiwan. Enligt boken riktade Enhetsfronten in sig på personerna i sig, inte på den information de innehade, och utnyttjade aktivt mänskliga svagheter.

Enhetsfronten lär ha skapats för att infiltrera och ta kontroll över civila institutioner och religiösa grupper som inte redan rättat in sig i det kommunistiska ledet.

Kommunistpartiet använder vad kristna skulle kalla sataniska metoder. Den utnyttjar den mänskliga naturens svagheter. Om man ska vara artig kan man kalla det politisk positionering. Mer rättframt uttryckt så är det politiskt bedrägeri, säger Cheng Ganyuan.

Spelar nyckelroll inom regimen

Boken är utgiven på kinesiska, av ett förlag i Kalifornien. På engelska blir titeln ”Unmasking the Communist Party’s United Front Work Department”. Den baseras på de cirka tio år från 1961 och framåt som Chen Ganyuan arbetade för organisationens avdelning i Nanjing, fram tills han under Kulturrevolutionen kastades i fängelse på anklagelsen att vara ”aktiv kontrarevolutionär”. Efter frisläppandet inledde han en civil juristkarriär och flyttade efter pensioneringen till USA.

Enhetsfronten spelar också en nyckelroll i den kinesiska regimens politik. Dess personal skriver rapporter om de kinesiska myndigheternas arbete och övervakar tal som hålls av representanter för de två församlingar som påstås leda det civila Kina, Nationella folkkongressen och kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens. Enligt Cheng hämtas många av delegaterna i dessa båda tandlösa församlingar från Enhetsfronten. Den verkliga makten finns hela tiden hos kommunistpartiet.

På senare tid ska nuvarande ledaren Xi Jinping tagit kontroll över Enhetsfronten, då han varit missnöjd med hur dess kadrer skött verksamheten. Verksamheten innehåller operationer som direkt riktas mot USA, menar författaren.