Avslöjande om illegalt fängelse i Peking
Appellanten Xu Zhimin (t.v.) från länet Chong-en i Jiangxiprovinsen, avslöjade det illegala appellantfängelset i Peking. (Foto: Epoch Times)


Nyligen avslöjade appellanten Xu Zhimin från länet Chong-en i Jinagxiprovinsen, ett illegalt fängelse i Peking under en intervju med Epoch Times.

Enligt Xu sattes fängelset upp av det lokala provinskontoret i Peking för att hindra apppellanter från olika områden att appellera hos centralregeringen i Peking.

Appellanter från hela Kina kommer till Peking för att appellera eftersom de lokala myndigheterna ignorerar deras problem och dessutom förföljer dem för att de utövar sina rättigheter via rättsliga kanaler.

Fängelser utanför rättssystemet

De får det dock inte bättre i Peking. Lokalregeringen hyr in bussar som letar rätt på appellanterna längs Pekings gator. När de hittas blir de kidnappade och inlåsta i illegala fängelser som officiellt inte existerar inom Kinas rättssystem. Appellanterna kallar dem för ”mörka fängelser”.

Xu låstes in i ett av de mörka fängelserna i Fangshandistriktet i Peking och torterades. Han sade till Epoch Times att medan kommunistpartiets 17:e nationella kongress pågick under senare halvan av oktober, höll myndigheterna runt 200 appellanter fängslade i detta mörka fängelse. En av appellanterna var en gravid kvinna vid namn Zhao Li.

Ville att sonens död skulle undersökas

Xu var egenföretagare och enligt honom själv ganska framgångsrik. Hans appellanthistoria började med att hans 15-årige son plötsligt dog medan han var i skolan. Den lokala polisen vägrade att registrera fallet och lokalregeringen blandade sig i Xus överklagan och började förfölja honom när han stod på sig. Xu tog sina krav på rättvisa till Peking den 9 juni 2006.

Misshandlad och kidnappad

Xu berättade:
– Den 28 september i år blev jag misshandlad av regeringsföreträdare på kontoret för det nationella organet för överklagan i Peking. Andra appellanter hjälpte mig att ta mig därifrån och jag gömde mig i området kring Pekings södra järnvägsstation. Den 6 oktober kidnappades jag av gangsters som lokala länsföreträdare hyrt in och skickades därefter till det mörka fängelset i Fangshandistriktet i Peking. Jag hölls inlåst där tills jag lyckades fly den 29 oktober.

I fängelset misshandlades Xu av ett gäng vakter i 20-årsåldern. Hans huvud svullnade kraftigt och han vägrades läkarvård. Efter att ha tagit sig ut ur det mörka fängelset kunde man vid en läkarundersökning konstatera att han förlorat hörseln på vänster öra.

Xu sade att antalet fängslade appellanter nådde en topp under kongressperioden mellan 15-22 december. Samtliga misshandlades brutalt i fängelset. Somliga kunde inte äta eller ta sig ur sängen på upp till fyra dagar, somliga blev invalidiserade av misshandeln.

Enligt Xu ligger detta mörka fängelse i ett nybyggt hus i Zhangyang i Fangshandistriktet i Peking. Byggnaden har ingen adress. Därinne finns appellanter från staden Chongqing och provinser som Sichuan, Henan, Hunan, Zhejiang och Chengdu. Kinas tre nordliga provinser skickar även dit appellanter som man gripit i Peking.

Fängelset styrs av gangsters

Samtliga vakter i fängelset är gangsters som brutalt misshandlar appellanterna. Somliga har fått sina ben och armar brutna. Appellanterna tillåts bara komma ut ur sina celler fem minuter om dagen. De måste ha tillstånd att gå till badrummet, något man bara får om vakterna är på gott humör. Alla sitter på det iskalla golvet och de flesta har bara tunna kläder.

Xu avslöjade att han hört att lokalregeringarna betalar en fängelsevakt 200 yuan om dagen, vilket är en hög lön i Kina.

Den ansvarige för det mörka fängelset hävdade: ”Detta är en laglig omskolningsklass som hålls i samarbete mellan organet för appellantärenden och allmänna säkerhetsministeriet.” Xu sade: ”Alla vakter i fängelset är gangsters och inte officiella poliser.”

Svåra förhållanden

Xus historia är inte unik. Den 6 december avslöjade Zhang Yanju, en av fem representanter för appellanterna, berättelser om hur de torterats i samma mörka fängelse.

Under partikongressen spärrades även många kvinnliga appellanter in i fängelset i Fangshan. Enligt vissa appellanter våldtogs flera kvinnliga appellanter av vakterna och somliga invalidiserades som ett resultat av misshandel i samband med våldtäkterna. De vågar av olika skäl inte träda fram med sina historier.

Enligt en människorättsvolontär i Peking ska det, efter vad olika appellanter berättat, finnas många mörka fängelser i Peking och de appellanter som hålls där behandlas värre än dem som hålls lagligen fängslade.

Översatt från engelska