Avhoppen från KKP påvisar ett andligt uppvaknande i Kina
Ye Ning är en välkänd människorättsadvokat med specialkunskaper inom Kinafrågor som arbetar huvudsakligen i New York och Washington DC. (Foto: Epoch Times)


Intervju med Ye Ning, välkänd människorättsadvokat med specialkunskaper i Kinafrågor.

I slutet av 2004 publicerade Epoch Times en serie ledarartiklar kallade ”Nio kommentarer om kommunistpartiet.” Efter att ha förstått den grundläggande naturen hos det kinesiska kommunistpartiet (KKP), började många människor att dra sig ur partiet, ungdomsförbundet och de Unga pionjärerna. Antalet avhopp stiger fortfarande stadigt och ligger för närvarande på omkring 17 miljoner. Epoch Times skribent, Xin Fei, har intervjuat Ye Ning, en välkänd människorättsadvokat som arbetar i New York och Washington DC och som är expert på Kinafrågor.

Nu har 16 miljoner (vid tidpunkten för intervjun) personer gått ut ur KKP, vad har du för tankar kring detta?

– Det finns många länder här i världen vars befolkning inte ens uppnår den siffran, så 16 miljoner är ett mycket stort antal. Att så många människor har lämnat KKP på så kort tid är verkligen betydelsefullt.

Det speciella är inte endast antalet människor, utan också av det omskakande budskap som fenomenet för med sig. Det visar på en revolution i människors tankar och på en rad andra intressanta fakta:

För det första har KKP, vilket varit den mest envisa centraliserade politiska maktapparaten inom den internationella kommuniströrelsen, aldrig kunnat besegras med våld. Nu har det emellertid dykt upp ett fredligt och rationellt sätt att få slut på detta styre – vågen av utträden ur partiet.

För det andra ser jag det så att lämnandet av partiet har såväl konkret som andlig betydelse. Den konkreta betydelsen är att många människor som lämnat partiet kommer att gå en ny framtid till mötes, en framtid som i min mening är ljus. Det kommer att vara som att börja ett nytt liv.

Allt detta för med sig ett nytt tankesätt, en förändring i den politiska kulturen, påverkar människors ideologier och startar en kedjereaktion. Det finns en teori som kallas fjärils-effekten, vilken innebär att en kedjereaktion som sätts igång av vingslagen från en fjäril kan förändra världen.

KKP:s fall inträffar inte först när det bara är en enda medlem kvar. Närhelst Kina ställs inför en dramatisk förändring är det som när ett träd faller och aporna i det börjar tjattra. Alla kommer naturligt att söka stabilitet och därför kommer de alla att överge KKP så snart som möjligt.

Vågen av utträden har också lagt en helt ny grund när det gäller frågan om KKP och dess medlemmar. ”De nio kommentarerna om kommunistpartiet” har klart och tydligt förklarat hur man inte bör göra saker i Kina. Efter att ha läst dessa artiklar kan läsaren se framför sig möjligheterna för framträdandet av en organiserad, kunnig, rationell och välfungerande modell som kan ersätta KKP efter dess fall. Denna poäng är betydelsefull för Kinas frihet och demokrati.

Många säger att ”De nio kommentarerna” inledde denna våg av utträden ur KKP. Stämmer det?

– ”De nio kommentarerna” är mycket välskrivna. De applicerar [de kommunistiska] teorierna på verkligheten, tar upp de allra viktigaste punkterna när det gäller Kina, och inte minst framför de ett nytt ämne och en ny syn på problemlösning i Kina.

Faktum är att ”De nio kommentarerna” inte bara är en artikelserie – det är en kraft till förändring. Ju mer övertygande en teori är, desto fler människor berörs. ”De nio kommentarerna” har inte bara startat floden av utträden ur kommunistpartiet, de har även skapat en bas för grundläggande, rationell och fredlig social förnyelse. Detta är inte enbart en stor förändring för den politiska kulturen och för språksystemet under den kinesiska centralmakten, utan det tillhandahåller även en systematisk teori för de kommande förändringarna i den politiska kulturen [i allmänhet].

Ur denna aspekt har ”De nio kommentarerna” verkligen haft en viktig historisk inverkan.

Det finns de som säger att vågen av avståndstaganden från kommunistpartiet är en rörelse som väcker upp folks medvetanden och hjälper till att återupprätta människors moral. Hur ser du på det?

– Det är verkligen en rörelse av uppvaknande. Det är en process för det kinesiska folket att stå upp från sina knäböjande positioner. Det kinesiska folket har länge lidit under förtryck av idéer och tankeslaveri på grund av KKP:s totalitära makt. Utträdena ur kommunistpartiet är den grundläggande revolten och förnekandet från människor som länge varit förslavade.

Moralens fall har varit ett oundvikligt resultat av KKP:s långa tid vid makten. Jämsides med förnekandet av KKP regim kommer en organiserad kraft av högre moralstandard. Detta kommer naturligtvis att föra med sig det kinesiska folkets uppvaknande och moraliska återhämtning. Det kommer att innebära en återuppbyggnad av hela den kinesiska nationens moralstandard. Detta är exakt vad som behövs i det landet.

Det visar också att samtidigt som KKP ännu inte fullständigt har förintats och fallit av den historiska scenen, har en ersättande andlig kultur redan visat sig.

Vad tror du att det har för betydelse att öppet tillkännage sitt avståndstagande från KKP?

– Att tillkännage sitt avståndstagande från partiet är inte bara ett uttryck för makt, det är också en plikt. Att dra en skiljelinje mellan sig själv och en grupp kriminella såsom KKP, och att beslutsamt lämna denna grupp är ett ansvar hos en upprätt person. Det innebär också att vara ansvarig för historien, för människor och för rättvisan i framtiden.

Det är utan tvekan nödvändigt att stå upp och öppet avsäga sig KKP före dess fall. Det ger inte bara en impuls till hela samhället, det är också en uppvisning av individens ansvar.

Kanhända har en del människor vissa föreställningar kring KKP såsom att KKP kommer att genomföra interna reformer. Vad har du att säga om det?

– Denna typ av fantasier har i verkligheten varken grund eller betydelse. Det är bara en illusion.

Motivationen till denna typ av reform kommer inte från en god önskan hos policy-makarna, eller från barmhärtighet i den mänskliga naturen. Det fundamentala beslutet om reform är baserat på större intressen liksom inre och yttre påtryckningar. Utan dessa faktorer är det lönlöst att hopps på några som helst betydelsefulla förändringar.

På tal om den här saken, även de som fortfarande har illusioner kring KKP borde också stödja denna massiva våg av utträden ur partiet.

En del personer kanske oroar sig för hur Kina skulle klara sig utan KKP. Hur tror du att Kina kommer vara efter att man övergivit KKP?

– KKP har utvecklat ett system där de formulera saker för att bedra människor, vilket används för att upprätthålla regimen. Det säger något i stil med ”Så snart KKP har släppt makten, kommer det kinesiska folket att vara som en flock djur utan uppfödare. De skulle svälta ihjäl eller springa runt som kycklingar med huvudet avhugget.” Det säger till och med saker som ”Så snart KKP ger upp ledarskapet kommer Kina att försättas i ett ledarskapsvakuum.” Faktum är att denna typ av lögner redan har förlorat sin trovärdighet i folks ögon.

Utanför KKP har mycket politiskt utvecklade och mogna organisationer redan dykt upp, vilka har en bättre moralisk och kulturell legitimitet. Dessa organisationer har en gräsrotskaraktär och är vitt spridda. I den situationen har den kinesiska nationen ingen anledning att oroa sig över att samhället skulle bli anarkistiskt efter KKP:s fall.

Hur ser du på Kinas framtid?

– Kinas hopp och framtid kommer att bli ännu ljusare än i Östeuropa och andra länder i Centraleuropa. Möjligheten för en ljus framtid har varit uppenbar eftersom Kina är mer förberett.

Vi är lyckosamma som får se den här typen av organiserad opposition dyka upp och växa sig stark. Detta är stort och omvälvande! Just därför är framtiden helt enkelt fantastisk!

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/5-10-17/33421.html