Avhoppare vädjar: Spionera inte för kommunistpartiet
Wang Lian tvingades spionera på Epoch Times i Hongkong, under dödshot mot honom och hans familj. (Foto: Epoch Times)


En kinesisk akademiker som spionerade på Epoch Times kontor i Hongkong har uppmanat alla som spionerar för den kinesiska säkerhetsbyrån att sluta med det. Under dödshot och hot mot hans familj spionerade doktor Wang Lian, biträdande professor vid Macau University of Science and Technology för den kinesiska säkerhetsbyråns räkning på Epoch Times.

Det skedde mellan september och december förra året. ”Jag vet hur plågsamt det är”, sade Wang angående sina erfarenheter av att tvingas lämna över information om tidningen som han arbetat på sedan 2002 i egenskap av teknisk chefskonsult.

Wang, som nu är i säkerhet i Australien dit han flydde från Hongkong, hoppas att alla som tvingas spionera för den kinesiska kommunistregimen kan ”ta sig ut”.

”Ju längre de är inblandade, desto svårare är det att återvända till ett normalt liv”, sade han. ”Jag tror att det finns en gräns. Om man överträder den finns ingen återvändo. Kommunistpartiet eller en agent kanske tycker att du är oanvändbar. De tar dig ur tjänst, kanske till och med lämnar dig ifred, men jag tror att ditt samvete kommer ta död på dig till slut.”

Innan Wangs erkännande har två andra spioner avslöjats inom Epoch Times i Hongkong.

Wang snärjdes när han besökte Fastlandskina för sitt universitets räkning i september förra året. I Gongbei i Guandongprovinsen togs han i förvar av tullen och fördes sedan av säkerhetsagenter till vad som antas vara ett interneringsläger. I det lilla förhörsrummet pressade och hotade säkerhetsagenter Wang för hans engagemang i Epoch Times och särskilt tidningens ledarartikelserie ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Wang, som är 32 år gammal, hotades också utifrån sin utövning av den andliga metoden Falun Gong som förbjöds i Kina 1999 och vars utövare förföljts sen dess.

”De sade att jag skulle stanna där under övervakning. Hur länge berodde på hur bra jag samarbetade. Det kunde röra sig om en dag eller sex månader, eller ytterligare sex månader eller ännu mer,” berättade Wang. Han fick veta att de hade betraktat, undersökt och bevakat honom i flera år. En fem centimeter tjock mapp med information om honom visades upp under förhörsprocessen. Han hotades även med avrättning.

”De sade att jag skulle få en kula i mig, och mina föräldrar skulle få betala den, 35 yuan (ungefär lika många svenska kronor, red anm).” Efter tre och ett halvt dygn utan sömn, med skrämseltaktiker, hot och utpressning, gav Wang efter och gick med på att spionera på Epoch Times Hongkong-kontor. Wang tvingades också skriva på ett papper om att han inte skulle utöva Falun Gong mer. Dessutom skrev han under på att han skulle ”komma närhelst han blev kallad på och göra vadhelst han blev tillsagd.”

Jag arbetade för dem i ungefär fyra månader”, sade Wang. ”Det gick helt emot mitt samvete, och sakerna de bad mig göra krossade mig nästan.”

”Jag mådde mycket dåligt. Jag är en Falun Gong-utövare. Jag tror på sanning, godhet, tålamod och jag kan inte förråda andra eller mitt eget samvete…jag kunde inte sova under de där månaderna. På nätterna dyker alla de där sakerna upp.”

När han kommit hem till Hongkong kontaktade kinesiska agenter honom via e-post för att stämma träff.

”De brukade prata om allt möjligt annat i ungefär en halvtimme för att få mig att slappna av”, sade Wang. ”Sen höll de på och förtalade Falun Gong och Epoch Times ungefär lika länge.”

”De sade ‘för en sån som dig är det lätt att gå tillbaka till Epoch Times’…så de ville hela tiden tala med mig för att förstå hur jag kände och för att om och om igen förstå mina tankar.”

Till att börja med skickade Wang information som inte hade stort värde till agenterna, men de krävde mer; känsliga lösenord, information som skulle göra det möjligt att störa uppladdning av filer och göra det lättare att ”hacka” samt personliga detaljer om viss Epoch Times-personal.

”De bad mig ta reda på saker om datoranvändningen, särskilt nätverksanvändningen, såsom vem laddar upp särskilda filer till vilka register på servern under vilka tider och vem laddar ner vissa filer från vilka register,” sade han.

”Många i personalen arbetar hemifrån. De måste ladda upp och ner saker via nätverket och agenterna kan blockera eller störa nätverket. Så om man ska ladda upp en fil inom 20 minuter, kan man få ett felmeddelande om ‘time out’ efter två timmar om de har lyckats attackera.”

De kinesiska agenternas syfte enligt Wang är att ”eliminera Epoch Times i Hongkong”, något han säger har visat sig svårt, eftersom Hongkongs lagar tillåter yttrandefrihet. Trots detta har Epoch Times i Hongkong haft svårigheter med tryckerier som utsatts för påtryckningar, och när de startade sitt eget tryckeri utsattes det för inbrott och värdefull utrustning förstördes.

Den 20 december mötte han agenterna för vad som skulle komma att bli den sista gången. ”De ville att jag skulle ge dem information om en kollega. Var han bodde, hur många telefonnummer han hade, hans vänner, familj, särskilt mycket nära vänner eftersom de ville pressa honom till att bli spion med denna information. I mitt hjärta vägrade jag att göra det.

Wang ansökte om visum till Australien och Kanada den första januari, och 12 dagar senare fick han en e-post från säkerhetsagenterna som krävde mer information om Epoch Times, vilket han ignorerade.

Den 25 januari fick han visum till Australien och några veckor senare anlände han till Melbourne. Hans hustru och barn är fortfarande i Hongkong.

”För närvarande är min hustru och mitt barn i Hongkong och mina föräldrar på fastlandet i fara, liksom fortfarande jag själv” sade Wang vid en presskonferens som han höll samma dag som han sökte asyl i Australien. Ett av målen med att träda fram är, enligt honom själv, att det finns 60 Epoch Times-avdelningar runt om i världen, så det måste finnas fler spioner som arbetar för kommunistregimen.

Översatt från engelska.