Avhoppare riskerar tortyr om han skickas tillbaks till Kina
Jia Jia talar vid en presskonferens. Han säger att han inspirerades av att läsa De nio kommentarerna och artiklar i Epoch Times kinesiskspråkiga upplaga. (Foto: Epoch Times)


Jia Jia, teknolog som nyligen hoppade av från Kina sökte vid en presskonferens i Hongkong stöd från det internationella samfundet. Han begär asyl och utvecklade sin önskan om demokrati i Kina och om kommunistpartiet upplösning.

Jia Jia är generalsekreterare för vetenskaps- och teknologiförbundet i Shanxi-provinsen. Han hoppade av den 23 oktober under en resa till Taiwan. Vid presskonferensen på fredagen uttalade Jia att han är beredd att åka till det land som kan erbjuda honom en säker miljö och att han vill fortsätta sitt arbete utomlands för att hjälpa Kina mot demokrati. Jia deporterades till Hongkong från Taiwan den 26 oktober.

Jia berättade att hans livslånga ambition är att upplösa KKP. Han lämnade Kina för att offentligt uppmana alla KKP-medlemmar att lämna partiet. Han sade också att han inför allmänheten ville visa på realiteten i den strida ström med avhopp från KKP som pågår. Drygt 14 miljoner människor har för närvarande avsagt sig medlemskapet i det kinesiska kommunistpartiet och dess organisationer.

– Det faktum att 14 miljoner människor har tagit avstånd från KKP gör att jag känner mig manad att träda ur. Jag har sett att webbsidan ”Lämna KKP” upprepat har berättat samma story. Vilken story? Webbsidan har förklarat för allmänheten att antalet människor som lämnat KKP är verkligt, sade Jia, och fortsatte.

– Den gör det eftersom många länders regeringar har vägrat att förstå verkligheten bakom antalet och vägrat att förstå att en sådan kampanj verkligen pågår. Det är därför jag kände mig manad att komma ut från Kina för att låta allmänheten få veta sanningen.

”Lämna KKP”-rörelsen utlöstes av Epoch Times publicering av Nio kommentarer om kommunistpartiet i november 2004, en publikation som skildrar KKP:s ondska och korrupta natur och dess påverkan på kinesisk kultur.

Jia hävdar att anledningen till hans avhopp är att träda ur KKP. Från utländsk mark vill han uppmana alla KKP-tjänstemän att överge och träda ur KKP för att hjälpa Kina att snabbt bli ett demokratiskt land.

Som turist från fastlandskina har Jia inte tillåtelse att stanna i Hongkong mer än sju dagar. Han hoppas att han ges asyl för att inte riskera deportering tillbaks till Kina där han riskerar att utsättas för allvarlig tortyr.

Många kineser avskyr KKP

Enligt Jia finns det ett stort antal kineser idag som är emot KKP. En  sammanräkning skulle visa att det verkliga antalet som avsäger sig KKP skulle vara långt över det som uppges på hemsidan.

– Det är därför jag vill berätta för er att jag tror att antalet som kommer från servicecentret ”Lämna KKP” – de 14 miljoner människorna, är korrekt och trovärdigt. I själva verket, [tror jag] att siffran är mycket mindre än det verkliga antalet, sade Jia.

– Jag tror att 95 procent av KKP-medlemmarna skulle vilja hoppa av partiet.

Jia tillade att centralkommittén inom KKP är rädda för att publicera eller förneka  fenomenet med avhoppen. Jia tillade:

– Låt oss anta att Hu Jintao eller He Guoqiang, den högste chefen för KKP:s organisationsdepartement, inte håller med mig. Då skulle de hålla en presskonferens för att förneka det jag just sagt. Då kommer vi att ha möjlighet att tala med folk över hela världen, och föreslå att vi etablerar vårt eget servicecenter för att lämna KKP på himmelska fridens torg och be 78 miljoner KKP-medlemmar i Kina att göra ett fritt val med hänsyn tagen till om de vill eller inte vill hoppa av KKP.

– Vi skulle be FN att övervaka händelsen för att försäkra oss om att det inte skulle förekomma någon förföljelse och var och en skulle kunna göra sitt eget val utifrån sin fria vilja. Då skulle vi ha möjlighet att kunna räkna dem och se hur många som återstår i partiet. För att uttrycka det mer precist och vetenskapligt, den verkliga essensen av KKP är centralkommittén.

Jia påpekade också att många av KKP-medlemmarna talar om ”Lämna KKP”-rörelsen, de läser och låter ”Nio kommentarerna” cirkulera privat; och skäller ofta på KKP och uttrycker sig starkt om att de vill dra sig ur partiet. Han tillägger också att de flesta kineser som inte är medlemmar av partiet har mycket hat gentemot KKP.

– Jag kan berätta för alla i hela världen att det kinesiska folket i fastlandskina avskyr KKP, de hatar det långt in i märgen, menar Jia. – För oss finns det verkligen ingenting som kan vara mer motbjudande än KKP. Tänk på det här – om Hongkongborna skulle få se endast en pjäs, och temat på pjäsen skulle enbart handla om Karl Marx, i 57 år i rad. Det skulle vara som att ha samma måltid 57 år i rad. Skulle inte det då vara tillräckligt för att du skulle må illa?

Förbundsregering

Under presskonferensen föreslog Jia att det kunde etableras en förbundsregering i Kina, vilket kunde driva på de nuvarande KKPs tjänstemän att gå ur partiet och erkänna sig själva som federala tjänstemän.

Jia tog också upp en fråga som många har och är oroliga över, nämligen att en sådan förändring skulle kunna bli våldsam och orsaka en omstörtning i Kina.

– Utan KKP skulle Kina vara stabilt, eftersom alla sociala oroligheter är orsakade av KKP, sade han. – KKP är grundorsaken till alla upplopp och till alla sociala oroligheter. Om KKP skulle lösas upp, skulle Kina bli befriat från alla sociala oroligheter.

Jia sade att han inte är rädd för att Kina skulle få upplopp om det inte fanns något KKP, eftersom det finns många, duktiga kandidater, precis som han själv, som skulle etablera en ny regering i Kina; medan själva KKP:s existens är det egentliga hindret för födelsen av en ny demokratisk regering.

Avhoppen är en förklädd välsignelse

Jia tillerkände sitt modiga agerande efter att han blivit inspirerad och genom insikterna han fått då han läst den kinesiskspråkiga Epoch Times hemsida, särskilt efter publiceringen av de Nio kommentarerna om kommunistpartiet och reportage om hur den kinesiska regimen brutalt förföljer Falun Gong.

– De som har begått brott är rädda för Falun Dafa. De som är oskyldiga respekterar och älskar Falun Dafa. Vi beundrar allihopa Falun Dafa, sade Jia.

– Vi känner alla till att KKP går bärsärkagång utan anledning och ingen vet exakt hur många människor som det har dödat. KKP har förföljt Falun Gong i över sju år nu; men hursomhelst har Falun Gong stått emot det och har inte blivit besegrat.

Jia avslöjade att hans far var en medlem av Kuomintang. På grund av det blev hans familj oupphörligt förföljd. Med den familjehistoriken tyckte Jia att det var ett mirakel att han som utomstående från KKP hade möjlighet att nå den nuvarande höga positionen han har inom partiet.

Jia känner att hans avhopp har blivit en mirakulöst välsignad handling, han menar att han tror att det är himmelens önskan att upplösa KKP. 

Kuomintang
Det styrande politiska partiet i Kina från 1911 till 1948. Det är även det dominerande partiet i Taiwan idag sedan 1948.  (red)