Även misstag kan leda till utveckling


Vetenskaphistorian lär oss att ifrågasätta det vi tror att vi vet. Vissa vetenskapsmän som gjorde stora upptäckter i historien blev förlöjligade och bortstötta av vetenskapskretsen när de levde.

Emellertid blev vissa vetenskapsmän, som var helt fel ute, hyllade och deras teorier betraktades som fakta i decennier eller till och med århundraden.

1. Läkare bör tvätta händerna

Det tycks uppenbart nu, men Ignaz Semmelweis hade svårt att övertyga forskare och läkare för 150 år sedan om att sjukdomar kunde spridas om läkarna inte tvättade sina händer och sina verktyg.

Han gjordes till åtlöje och stöttes bort av majoriteten av sina kollegor och överordnade på universitetet i Wien. Han flyttade till Budapest och började jobba på ett sjukhus där dödligheten minskade rekordartat genom att man höll saker och ting rena.

John Long Wilson, medicine doktor på Harvard, skrev följande beträffande bortstötningen av Semmelweis: ”Mäktiga medlemmar i den akademiska hierarkin motsatte sig hans lärosatser. De överväldigande bevisen för att de själva var dödens obarmhärtiga budbärare var ett illa dolt hot mot deras högmod och höga ställning.”

2. Ost producerar möss

Fram till 1600-talet ansåg man allmänt att livlösa föremål kunde skapa levande varelser. Encyclopedia Britannica ger ett exempel: ost och bröd som lämnades i ett mörkt hörn ansågs producera möss – inte dra till sig möss, utan producera möss.

På samma sätt troddes kött producera larver.

Francesco Redi visade på 1600-talet att kött inte producerar larver (flugor lägger ägg på köttet, vilket producerar larver) genom att försegla lite kött i en burk och lämna lite kött öppet. Det utvecklades inga larver på köttet i burken.

3. Tobak botar nästan alla sjukdomar

Under en farsot i London 1655 sade man till barnen att röka tobak, enligt U.S. National Institutes of Health. Under 1500-talet ordinerades tobak allmänt i Europa som bot mot många sjukdomar, däribland cancer.

4. Bakterier dödar människor

Många vetenskapsmän kunde inte acceptera att de pyttesmå bakterierna kunde orsaka sjukdomar och döda människor. Louis Pasteur blev till en början förlöjligad på grund av sina teorier om mikroorganismer. Han bevisade att de kunde dödas med hjälp av värme och att sjukdomar därmed förhindrades.

Han visade också att mikroorganismer är delaktiga i att vin och mjölk surnar. Termen ”pastörisering” är uppkallad efter honom.

5. Fritz Zwicky

Fritz Zwicky utvecklade teorin om mörk materia på 1930-talet. Han möttes av stor skepsis och blev i stort sett ignorerad i mer än 40 år.

Zwickys ättlingar skrev ett brev till Caltech’s journal of Engineering & Science 2010, där de beskrev vetenskapskretsens reaktion på Zwickys teori: ”Min farfar identifierade extravaganta banbrytande observationer som inte förstods av många oupplysta dumhuvuden under sin tid.”

“Han väckte utan tvekan stor fientlighet genom att säga till sina kollegor att de missade 99 procent av universum, och att de bara tittade på dammet framför dörren.”

6. Om du är sjuk, skär då bara upp ådrorna

Åderlåtning var i århundraden enormt populär behandling av nästan alla sjukdomar. Vissa läkare stödde behandlingen ända fram till 1900-talet.

Läkare – eller barberare, som också på något sätt blev ansvariga för att utföra den här behandlingen – skar upp patienterna och lät blodet rinna tills patienterna svimmade.

Den amerikanske presidenten George Washington dog genom åderlåtning. Han blev behandlad för en ond hals. Han var inte den ende. Läkarna insåg till slut att behandlingen dödade många patienter.

MedTech påpekar att åderlåtning idag fortfarande kan vara effektivt under väldigt speciella omständigheter. Till exempel kan det hjälpa människor som löper risk för blodproppar.

7. Kontinentaldriften

Konvergerande plattektonik skapat av två kontinentalplattor som glider längs med varandra.

Alfred Wegener lade först fram hypotesen i en artikel år 1912, att kontinenterna hade bytt positioner på jordens yta över tiden. Teorin möttes av omfattande skepsis tills nya bevis kom fram på 1950- och 1960-talen.

Teorin accepterades så småningom och införlivades med plattektoniken.

8. Jorden roterar runt solen

Den ptolemaiska förståelsen av solsystemet var att jorden befinner sig i centrum och att solen och planeterna roterar runt den. Det här synsättet kom inte bara från fysiken utan betonade mänsklighetens andliga betydelse i kosmos.

På 1500-talet kom Nikolaus Kopernikus fram med hypotesen att solen, inte jorden, är solsystemets centrum.

Galileo Galilei instämde efter att ha studerat rymden genom sitt teleskop. Han blev dock fördömd, till stor del på grund av den katolska kyrkan ansåg hans synsätt vara heretiskt.

9. Mendels genetik var före sin tid

Även om Gregor Mendel nu är känd som genetikens fader så möttes hans teorier av föga intresse från vetenskapsmännen under hans tid. Betydelsen av Mendels arbete med ärtväxter blev erkänt först efter hans död.

Han observerade de egenskaper som fördes vidare till ärtväxterna från deras moderväxter. Han insåg att han kunde beräkna den matematiska sannolikheten för att vissa egenskaper skulle föras vidare genom reproduktionen.

På den tiden såg biologerna ärftligheten som en process där egenskaper från varje förälder blandades i avkomman.

10. Jorden är inte platt

Det ansågs länge i många kulturer genom historien att jorden är platt, inte rund.

I antikens Grekland menade Pythagoras och Aristoteles båda att jorden är rund, trots att många av deras samtida ansåg den vara platt. Bibliska berättelser om ”de fyra hörnen” på jorden befäste synsättet att jorden är platt.

Det är en myt att bildade européer på 1400-talet trodde att jorden var platt när Christoffer Columbus gav sig iväg på sina utforskningar. Vid den tiden ansågs det allmänt att jorden var sfärisk.

”Att göra fel är vetenskap”

Douglas Allchin på Minnesota Center for the Philosophy of Science sammanfattade det i en artikel som presenterades för American Association for the Advancement of Science in 2000: ”Att göra fel är vetenskap”.

Allchin påpekade att det är en del av processen att lära sig av misstagen, och att framsteg innebär att lämna gamla synsätt bakom sig.

Kommer våra nutida teorier en dag att framstå som dumma? Kanske kommer en del av de vetenskapsmän som idag förlöjligas få sin upprättelse imorgon.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/371803-10-scientific-blunders-that-could-shake-your-faith-in-science/