Även lite träning är hälsosamt
Även lite motion har visat sig vara hälsosamt. (Foto: Darren McCollester/AFP)


Medan jag är en förespråkare för ett aktivt liv med träning, rekommenderar jag i allmänhet ”genomförbara” former och nivåer på träningen eftersom det då blir relativt lättare att upprätthålla träningen.

För mig är det ofta citerade ”få 30 minuter av lagom aktivitet de flesta dagarna i veckan” något som passar detta program, speciellt när man beaktar att även en rask promenad kan få pulsen till en nivå som ses som ”lagom aktivitet”.

En nyligen publicerad studie i tidskriften Archives of Internal Medicine har bedömt förhållandet mellan denna (till synes låga) träningsnivå och risken att dö.

I studien bedömdes förhållandet mellan motionsvanor och den allmänna dödrisken i en grupp av mer än 250 000 individer, i åldrarna mellan 50-71 år [1]. Varje person i denna studie följdes i omkring fem år.

Under förloppet fann forskarna ett samband mellan 30 minuters träning under de flesta veckodagarna och en 27-procentig mindre dödsrisk. Forskarna fann också att för dem som tränade hårt under 20 minuter (tillräckligt för att börja svettas) minskades dödsrisken med 32 procent.

Forskarna fastställde också de möjliga fördelarna som man fick efter mindre träning. De som tränade mindre än standardrekommendationen (30 minuter per dag) visade sig få en 19-procentig mindre risk för att dö jämfört med stillasittande personer.

Men det måste förstås sägas att även om varken en observationsstudie eller en epidemiologisk studie i egentlig mening kan bevisa att motion kan minska risken för dödsfall, så kan det ändå vara vettigt att anta att motion kan ha en verkligt välgörande effekt.

Om det är ett faktum så är det ett positivt budskap för de som inte når upp till de nuvarande riktlinjerna för träning, men ändå faktiskt får nytta av det. Resultaten av den här studien fick dess ledande författare, läkaren Michael Leitzman, att kommentera:

– Att träna på vilken nivå som helst är bättre än att inte träna alls, vilket är uppmuntrande information för människor som känner att de inte når upp till kraven.

Det är trevligt att se en hälsospecialist som förespråkar träning på ett sätt som mer sannolikt inspirerar individer än skrämmer iväg dem. Detta är speciellt bra under den här tiden på året, då människor tänker på livsstilsrelaterade nyårslöften.

Många av oss har erfarenheten att följa ett nyårslöfte med nya tag i träningen…. Ofta börjar man med stor entusiasm men som sedan ebbar ut efter en eller två månader. Problemet här är att många tenderar att sikta för högt med överambitiösa träningsplaner som kan vara svåra att upprätthålla.

Mitt råd till dem som för ett ganska stillasittande liv men som har en ambition att vara mera aktiva, är att sätta lägre mål. Istället för att börja på ett gym och påbörja något ansträngande program, varför inte bara göra promenader till en del av det dagliga livet?

Förutom att det är en utmärkt motionsform ger det också möjligheten att komma ut, få lite frisk luft och få det som är viktigt under vintern; få en del naturligt solljus som har många fördelar för både det mentala och fysiska välbefinnandet. Allt detta är dessutom gratis. Kom även ihåg att man kan känna sig nöjd med kunskapen om att även ganska låga nivåer av träning kommer att ha välgörande effekter för hälsan.

Referens:

1. Leitzmann MF, et al. Physical Activity Recommendations and Decreased Risk of Mortality. Archives of Internal Medicine 2007; 167(22): 2453-2460

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.

Översatt från engelsk version