Även i Österrike har brev från kinesiskt arbetsläger hittats


Nyligen hittade en kvinna från Oregon en vädjan från ett arbetsläger i Kina i ett Halloween-kit. Det är dock inte det enda av sitt slag. För tio år sedan hittade man en liknande vädjan i Österrike från ett arbetsläger i Kina, vilket liknar ett fall i Oregon.

En österrikare hittade en bön om hjälp i ett set med servettringar som hade inköpts. Brevet var från en fånge i Chatous arbetsläger för kvinnor i Guangzhou, Kina. Österrikaren skickade det sedan vidare till den lokala människorättsorganisationen i Österrike. Wang Yong, ordförande i Österrikes Falun Dafa-förening, bekräftade händelsen.

Det var i december 2002 som en österrikare köpte servettringar tillverkade av österrikiska företaget Eduscho, och fann ett brev i paketet från Falun Gong-utövare, som berättade om fängslande och tortyr i ett av Kinas beryktade arbetsläger, och bad om hjälp. Brevet passerade genom flera händer innan det kom till Amnesty Internationals Österrikeavdelning, som sedan faxade brevet till Österrikes Falun Dafa-förening.

– Eftersom personen som
hittade brevet och lämnade över det till Amnesty International inte ville avslöja några personuppgifter kunde Amnesty International Austria inte intervjua dem. En undersökning av Amnesty International visar dock att liknande brev har hittats i produkter från Tysklandsbaserade Tchibo, ett moderföretag till Eduscho, sade Wang Yong på Falun Dafa-föreningen i Österrike.

Wang sade att Österrikes Falun Dafa-förening omedelbart sökte upp Eduscho. Eftersom ärendet var viktigt tog Eduscho omedelbart kontakt med det tyska moderföretaget Tchibo. Tchibo skickade en representant till Wien för att träffa den lokala Falun Dafa-föreningen. Under mötet bekräftade Tchibo att de hittat liknande brev i Tyskland, från ungefär samma tidsperiod, i vilka inspärrade Falun Gong-utövare vädjat om hjälp.

Enligt Wang medgav Tchibo att deras partnerfabrik i Kina inte låg långt från arbetslägret som brevet kom ifrån. Efter att man upptäckte att fabriken inte hade tillräcklig kapacitet för produktion och inte kunde leva upp till dåvarande kontrakt, hävdade Tchibo att man hade avslutat kontraktet med den kinesiska fabriken.

– Men Tchibo har
inte velat visa den skrivna överrenskommelsen, sade Wang.

Wang berättade också att han har kontaktat österrikiska International Society for Human Rights (ISHR) om ärendet, och att de har uppmärksammat det i en speciell undersökningsrapport.

En kopia av det handskrivna SOS-brevet på skakig engelska från Chatous tvångsarbetsläger i Guangzhou finns publicerat på europeiska Falun Dafa-föreningens hemsida: 

“Kära läsare,

Vi är utövare av Falun Dafa i Guangzhou i Kina. Vi kultiverar oss själva i enlighet med principerna ”Sanning, Godhet, Tålamod”. Vi sattes i fängelse av regimen på grund av detta. Här använder regimens polis olika grymma metoder för att få oss att ge upp vår kultivering, vilket inkluderar hemsk mental och fysisk tortyr. Till och med när fängelsestraffet avtjänats vill de inte frige oss. De skickar oss till ”lektioner” för att fortsätta att tortera oss. De misshandlar oss brutalt och stoppar all kontakt mellan oss och våra familjer. Snälla, avslöja den här hemska ondskan för allmänheten. Vi behöver verkligen er hjälp. Vänligen, skicka vidare det här brevet till den internationella människorättsorganisationen och sedan vidare till www.minghui.com.net eller www.yuanming.com (net). Vi är enormt tacksamma för er hjälp. Många utövare i Guangzhou har satts i ett fängelse som heter Chatous kvinnofängelse, Xiao Dao, Guangzhou, Kina, postnummer: 510435, datum: 12 september 2002”.

Chatous arbetsläger
för kvinnor i Baiyun-distriktet, Guangzhou, är i själva verket en isolerad ö i Pärlfloden. Tortyrmetoderna som tas upp på Clearwisdom.net mot Falun Gong-utövare i det här arbetslägret inkluderar sömnberövande, upphängning, misshandel, tvångsmatning med chilipeppar och injektioner med nervskadande mediciner. 

Wang Yuqing, en Falun Gong-utövare från Guangzhou som flydde Kina, säger att hon i februari 2000 skickades till Chatous kvinnliga arbetsläger. Utifrån sina erfarenheter tror hon att SOS-brev instoppade i exportprodukter mestadels kommer från fängslade Falun Gong-utövare, eftersom den stora majoriteten av samvetsfångarna i Kina är Falun Gong-utövare, och dessa är ofta målmedvetna att avslöja den förföljelse som de utsätts för.

Många Falun Gong-utövare är också välutbildade, vilket innebär att de kan skriva på engelska.

Om brevet i Oregon sade Wang Yuqing:

– Det måste finnas många fler brev än ett, trots att bara några få har uppdagats.

– Varje exportvara innehåller säkerligen fångarnas tårar och blod, inklusive Falun Gong-utövarnas, sade Wang.

För närvarande existerar det här tvångsarbetslägersystemet enbart i Kina. Polisen har befogenhet att fängsla en person i tre år utan någon rättsprocess. Antalet tvångsarbetsläger i Kina är hemligt, men antalet arbetsläger och fängelser där produkter tillverkas kan vara så många som tusentals.

USA:s utrikesdepartement rapporterade: “Vissa utländska observatörer har uppskattat att åtminstone hälften av de 250 000 officiella fångarna i läger med ”omskolning genom arbete” är Falun Gong-utövare. Falun Gong-källor utomlands säger att antalet är ännu högre”.

Översatt från engelska.