Autism kan uppäckas vid två månaders ålder
En flicka leker med såpbubblor den 28 maj 2013, under en välgörenhetsdag som arrangerades av en motorcykelklubb i Kiev, Ukraina för barn med autism. Antalet barn med olika former av autism i Ukraina ökat under de senaste fem åren med 2,35 gånger. (Foto: Sergei Supinsky/ AFP)


Studier har visat att barn redan vid två månaders ålder kan uppvisa tecken på autism. Deras förmåga till att ta ögonkontakt är sämre än hos barn som utvecklas normalt, rapporterar Dagens Medicin.

Autism är en störning som påverkar både den känslomässiga och kognitiva utvecklingen. Barn med autism får svårigheter med socialt samspel och kommunikation med andra människor.

Det finns idag inget botemedel mot autism och det är fortfarande oklart vad som orsakar autism.

Forskare i Atlanta, Georgia, i USA, har låtit undersöka spädbarn som har syskon med autism. De barnen bedöms ha hög risk för att själva utveckla autism.

Vid flera tillfällen studerade forskarna barnens ögonrörelser då de tittade på videofilm med vuxna i omvårdnadssituationer. Det visade sig då att barn med autism har en sämre förmåga till att ta ögonkontakt än andra barn.

I studien framkom även att bland de elva pojkar som senare fick diagnosen autism så minskade gradvis deras ögonkontakt med vårdnadsgivaren från två till sex månaders ålder.

I kontrollgruppen med barn som utvecklades normalt sågs inte detta mönster.

”Det här är intressanta fynd. Om vi tidigare än i dag kan identifiera symtom som visar risk för autism kan det ge möjligheter till insatser som kan påverka förloppet”, säger Gudrun Nygren, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Kungsbacka och forskare vid Göteborgs universitet, till Dagens Medicin.

Enligt forskarna bakom studien krävs det dock mer omfattande forskning för att man ska kunna bedöma de nya rönen som kliniska kännetecken.

Studien har publicerats i tidskriften Nature.