Australiens senat har lagstiftat om koldioxidskatt
Australiens premiärminister Julia Gillard talar under Carbon Expo Australien, i Melbourne, den 9 november, 2011. (Foto: William West / AFP / Getty Images)


Den australienska senaten har godkänt en skatt, som förorenarna får betala, genom att godkänna ett program om utsläppshandel. Det anses vara en av de största ekonomiska reformerna på länge.

Alla regeringens 18 lagförslag för Lag om ren energi, godkändes av senaten genom en omröstning med 36 röster mot 32 på tisdagen.

Enligt lagen kommer det att införas en koldioxidskatt för 500 av landets största förorenare, vilken ska gälla från 1 juli 2012.

Industrier som förorenar kommer initialt att betala 163 kronor per ton koldioxidutsläpp vilken sedan övergår till ett flexibelt pris efter tre år, sade regeringen i ett gemensamt uttalande.

Koldioxidutsläppen kommer att minska ”med minst 160 miljoner ton per år vid 2020, vilket motsvarar att 45 miljoner bilar tas bort från vägarna”, sades det i uttalandet.

Jordbruk, skogsbruk och mark kommer att undantas från skatten och hushåll kommer att kompenseras för extra kostnader genom skattesänkningar och ökade förmåner.

”Det är en avgift på förorening, inte en skatt på hushåll eller små företag”, betonade Combet, ministern för klimatförändringar i ett uttalande.

Den kontroversiella lagen kan ses som en seger för Australiens premiärminister Julia Gillard, som har kämpat för att vinna mark i opinionsmätningarna sedan hon tog över ledarskapet från förre premiärminister Kevin Rudd i en partikupp förra året.

Rudds misslyckande med att driva igenom koldioxidskatten ses som största orsaken till att han fick gå.

Gillard beskrev resultatet som ”en milstolpe” i Australiens ansträngningar att minska koldioxidutsläppen och sade att det skulle finnas potentiella arbetstillfällen till följd av att nya industrier skapas via lagen.

– Det är en seger för dem som vill söka lyckan och ta sig fram genom att jobba i vår rena energisektor. Vi har idag skrivit historia. Efter alla dessa år av debatter och omröstningar har vår nation fått jobbet gjort, sade Gillard vid en presskonferens.

Oppositionen har emellertid antytt att man kommer att fortsätta med att motsätta sig lagen och lovade att upphäva lagen om de konservativa vinner i nästa nationella val 2013.

Den australiska industrigruppen (AIG) uttryckte oro över effekterna av skatten för sina medlemmar i en tid av ”svaga globala ekonomiska förhållanden”.

”Antagandet av klimatförändringslagen, med ett högt pris i början och ingen flexibilitet för att justera priset under de första åren, är en stor besvikelse”, sade AIG:s vd Heather Ridout i ett uttalande och tillade: ”Det kommer att tillföra betydande kostnader vid en tidpunkt när företagen har minst råd med det”.

Lagförslaget antogs med hjälp av De gröna som har majoritet i senaten.

Senator Christine Milne, De gröna, hyllade att lagen godkändes och sade att det var en historisk dag.

”Idag är den dag när Australien lägger grunden för en ekonomisk omvandling och det är den dag som vi startar med seriösa åtgärder för att tackla klimatkrisen”, sade hon i ett uttalande.

Gratulationer för att lagen godkändes mottogs också från utlandet.

USA:s tidigare vicepresident Al Gore, som har blivit en framstående klimataktivist, sade i ett uttalande där han gratulerade Australien:

”Som världens ledande kolexportör finns det ingen tvekan om att motståndet mot denna lagstiftning varit hård. Men genom beslutsamhet och engagemang har folkets röst i Australien ekat högt och tydligt, ”sade han.

Den australiska lagstiftningen var en global milstolpe, konstaterade han och sade: ”Världen har passerat en avgörande vändpunkt i de gemensamma ansträngningar att lösa klimatkrisen.”

Översatt från engelska.