Australiens internetcensur väcker oro i USA
Google Australien uttryckte farhågor om filtret på sin officiella blogg redan i december förra året och nämnde att Australien är den första västliga demokratin att införa censur på internet. (Foto: AFP PHOTO)


Den amerikanska regeringen har uttalat sig starkt mot den australiska regeringens planer på att censurera internet. Australiens kommunikationsminister Stephen Conroy ger dock inte vika.

Amerikanska utrikesdepartementets talesman Michael Tran uttryckte farhågor om Australiens filtreringsplaner tidigare i veckan.

– Vårt huvudbudskap är naturligtvis att vi står fast vid att driva frågan om det fria informationsflödet, vilket vi anser vara avgörande för ekonomiskt välstånd och bevarande av öppna samhällen globalt, sade Tran till Associated Press.

– Vi vill inte diskutera detaljerna i specifika diplomatiska utbyten men jag kan säga att i samband med denna pågående diskussion har vi tagit upp vår oro i denna fråga med australiska tjänstemän, tillade han.

Den australiska federala regeringen har för avsikt att införa lagstiftning inom några veckor med krav på att alla internetleverantörer (ISP) blockerar tillgången till olagligt material, t ex barnpornografi eller innehåll som vägrats klassificering (RC) av den australiska kommunikations- och mediamyndigheten.

Conroy sade på Australiens nationella radio att det skulle vara olämpligt att prata om diskussioner som skett med den amerikanska regeringen, men sade att den australiska regeringen står fast vid planen.

Kritik av filtret har kretsat kring Australiens vägran att lämna ut en förteckning över förbjudna webbplatser, vilket har väckt oro att regeringarna skulle kunna censurera efter eget behag utan ordentlig tillsyn.

Även om Conroy medgav att det kan behövas mer tillsyn sade han att Australiens regering bara håller motsvarande nivå av censur som är tillämplig på filmer och böcker.

Att låta publicera den ”svarta listan” skulle motverka syftet med filtret, sade han.

– När man publicerar en lista med titlar på böcker som är förbjudna eller filmer som är förbjudna behöver man inte ge tillgång till materialet genom att producera en lista. Problemet med att producera en lista med webbadresser är att man faktiskt ger adressen till vart man skall gå och titta.

Google Australien uttryckte farhågor om filtret på sin officiella blogg i december förra året och sade: ”På Google är vi oroade över regeringens planer på att införa ett obligatoriskt filtreringssystem för internetleverantörer (ISP) i Australien, det första i sitt slag bland västliga demokratier.”

Även om Google medgav att det kan finnas ett behov av vissa begränsningar, sade det: ”Vi är partiska till förmån för människors rätt till yttrandefrihet.”

Internetjätten noterade också att obligatorisk filtrering skulle ”inverka negativt till användarens tillgång till hastigheter”, medan man ifrågasätter effektiviteten i att begränsa materialet på ofta uppsökta webbplatser som till exempel Wikipedia, YouTube, Facebook och Twitter.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32486/