Australien undersöker om Google brutit mot integritetsskydd
Australiens regering kommer att utreda internetjätten Google Inc. med anledning av många klagomål som man fått från australiska medborgare om kränkningar av lagarna om integritetsskydd. (Foto: Ronny Hartmann / Getty Images)


Som svar på ett stort antal klagomål från australiska medborgare meddelade den australiska regeringen i söndags att man kommer att undersöka om internetjätten Google Inc. brutit mot lagar om integritetsskydd.

Medan Google tog foton för sin karttjänst Street View (Gatubild) samlade Google också in privat information från oskyddade trådlösa nätverk, enligt Sydney Morning Herald.

Den australiska justitiekanslern sade att utredningen avser ”eventuella brott mot lagen om avlyssning av telekommunikation, vilken hindrar folk att få tillgång till elektronisk information för annat än godkända ändamål.”

Google sade att
den samlat data av misstag och man samarbetar med de australiska myndigheterna.

Bolaget tillade att det har stoppat rutinerna och att man inte har använt några av uppgifterna i någon produkt, enligt Reuters.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36888/