Ättling i Linnés fotspår
Martin Nervall framför Linnés porträtt med sin avhandling i handen. (Foto: Teddy Thörnlund/Uppsala universitet)


Linneåret avslutades med ättlings disputation

Vid Uppsala universitet lade Martin Nervall fram sin avhandling om malaria. För 272 år sedan behandlade också Carl von Linné malarian i sin avhandling. De här två är släkt med varandra. Berättelser om Linné har cirkulerat i familjen och varit en inspirationskälla för Marin Nervall.

Martins farfars-mormors-mormors-morfar Linné, var tvungen att åka till Holland för att disputera. I sin avhandling kom han fram till att malaria orsakades av grumligt dricksvatten och att botemedlet var kinabark, som innehåller kinin.

Martin som är civilingenjör i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet har letat efter substanser för att dessa på sikt ska leda till nya behandlingar mot malaria.

Falskt polismeddelande

Rikskriminalen meddelar att det har skickats ut falska e-postmeddelanden med Polisen som avsändare, vilket alltså är helt fel. Så här inleds det:

Du är härmed delgiven som skäligen misstänkt för brott mot upphovsrättslagen 8 § b (2006:511).
Och lite längre ned i meddelandet står det:

Det har efter en längre tids spaning frammkommit att Ni är medlem i ett fildelningsverk – sk FTP-server protokoll. Då detta brott är att betrakta som grovt löper straffskalan från minimum 6 mån till max 2 års fängelse.

Polisen säger att har ett sådant meddelande ska raderas och kontakt med polisen behöver inte tas.

Mät ditt midjemått för hälsans skull

Midjemåttet är viktigt för hälsan och 2 000 svenskar har fått sitt midjemått mätt. Åke Sjöholm, diabetesläkare och professor, ansvarade för den svenska delen av en stor internationell studie där 177 000 personer deltog.

Professorn vill nu att läkare i primärvården börjar mäta patienternas midja och kontrollera BMI, blodtryck, blodsocker och blodfetter. Studien visar att midjemåttet är en viktig indikator för ökad risk för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. 60 procent av männen hade en definitionsmässig fetma, med BMI över 30, och 65 procent av kvinnorna.

BMI, Body Mass Index, räknas ut genom att ta vikten delat med längden gånger längden. Överviktig är man om talet hamnat mellan 25 – 30, mer än 30 innebär fetma.