Attacken på Ship to Gaza: Läge för en rejäl utredning
Det turkiska fartyget Mavi Marmara, ses från Israel den 31 maj efter att fartyget bordats av Israeliska soldater på Internationellt vatten. (Foto: AFP/Davids Buimovitch).


I Sverige tillsätter man bara utredningar, sägs ofta lite nedlåtande, syftande på att det är ”mycket snack och lite verkstad”. I fråga om Israels attack mot Ship to Gaza-konvojen är det just en rejäl – internationellt förankrad – utredning som behövs, för att få klarhet innan det gås till handling. Därför är det mycket beklagligt att Israel på söndagen avböjde medverkan i en sådan. 

Attacken på konvojen med förnödenheter till det blockerade Gaza ledde till nio döda och ett trettiotal skadade. Det var – lagligt eller olagligt – ett onödigt brutalt tilltag, och det förefaller av de attackerande israeliska soldaternas vittnesmål att döma som att de inte var förberedda på den aggressivitet de mötte på däck, vilket fick till följd att de sköt av rädsla för sina egna liv. 

Men hur det är med lagligheten i aktionen råder det alltså delade meningar om. 

Israel har förslagit en egen utredning, och USA:s vide president Joe Biden har sagt att USA kan bistå med detta. Det vore olyckligt om det anlades ett så begränsat perspektiv på vad som hände. 

När det enligt FN:s förre rättschef Hans Corell i SR, inte ens är helt klart om det råder krig eller väpnad konflikt mellan Israel och Palestina är det mycket att vinna på en gedigen och bred internationell utredning som går till botten med de komplicerade frågor som kommit till ytan. 

Ove Bring är professor i internationell rätt och han har slagit fast att det var fel av Israel att angripa konvojen på internationellt vatten. Detta på grund av att det skedde på internationellt vatten och att det inte gjordes i ett öppet krig. 

Claude Bruderlein, professor i konflikthantering vid Harvarduniversitetet i USA, sade till SR att Israel har rätt att ha en blockad kring Gaza, och att söka igenom båtar på väg dit, men att landet måste följa folkrätten när det gör det och han tyckte det vore bättre om aktionen genomförts av kustbevakningen än militären.

-Vi kan tycka att ett fel har begåtts men vi ska vara försiktiga när vi säger att det är olagligt, sade Bruderlein till SR.

Naom Lobell, expert på folkrätt från Irland, sade till SR att många bedömare vill slå fast vad som är rätt för att vinna röster för just sin åsikt. Han sätter därmed huvudet på en av alla spikar som sticker upp ur Mellanöstern – att det finns starka politiska, ekonomiska och religiöst/kulturell/historiska intressen i området och att man gärna gör politik av problemen, för egen vinnings skull.

Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, vittnar i ett inlägg i SvD om att en judefientlighet som legat dold under en tunn fernissa blossat upp i Sverige i spåren av Israels attack. Om Israel tillåts göra sin egen utredning finns skäl att misstänka att dessa fientliga tongångar förstärks.

Därför är det läge för en rejäl utredning. Där Israel deltar. Det bör alla vinna på.