Åtta sätt att rädda civilisationen
Arbetare rensar bort rasmassor i New Jersey efter superstormen Sandy i oktober 2012. (Kena Betancur/Getty Images)


Nedan är de handlingspunkter som Vita huset rekommenderar för att skydda USA från effekterna av klimatförändringarna.

1.
Få bort energislöseriet i bostäder, fabriker och affärsverksamheter

2.
Minska utsläppen av växthusgaser

3.
Värdera påverkan av klimatförändringarna

4.
Stöd investeringar som är motståndskraftiga mot klimatet

5.
Återuppbygg och lär från superstormen Sandy

6.
Upprätthåll produktiviteten i jordbruket

7.
Ta fram verktyg för att öka motståndskraften mot klimatet

8.
Reducera risk från översvämningar, bränder och torka

För att se lokala trender, prognoser och vad rapporten rekommenderar i detalj, gå in på

http://nca2014.globalchange.gov/

Översatt från engelska