Åtta års kamp mot förföljelsen
Nina Stavlin, var en de tjugotal Falun Gong-utövare som hade samlats framför Kinas konsulat i Göteborg. (Foton: Epoch Times/Pirjo Svensson)


De tänker aldrig ge upp. Sedan 1999 har Falun Gong-utövare samlats utanför den kinesiska regimens beskickningar världen över för att vädja om ett slut på förföljelsen. Så även i år. Den 20 juli, minnesdagen av förföljelsens början samlades ett tjugotal personer utanför Kinas generalkonsulat i Göteborg, för att ännu en gång uppmärksamma och vädja.

Dagen började lite kallt och mulet men övergick till en varm solsken mot middagstid. Banderollerna hängdes upp och deltagarna började göra de långsamma övningarna på Grönsakstorget, mitt emot konsulatet. Efter ett tag såg man några kineser sitta i en bil och observera för att sedan köra iväg. Vilka var de? – kanske konsulatpersonal, sade Berit, en av demonstranterna, som stod närmast mig.

Nina Stavlin, som arbetar som biståndsbedömare i Göteborg har tränat Falun Gong sedan 1997, och deltog på den demonstrationen utanför Kinas generalkonsulat i Göteborg på fredagen.

– Vi håller idag en manifestation utanför KKP:s kinesiska konsulat i Göteborg för att uppmärksamma att det är åtta år sedan förföljelsen började och vi vill vädja om ett slut på förföljelsen, säger Nina Satvlin.

Nina berättar att förföljelsen är oerhört grym, att många har dött i Kina och fängslats.

– På fängelserna försöker vakterna tvinga utövare att ge upp Falun Gong och principerna; sanning, godhet, tålamod. Men då utövare inte vill ge upp tron på dessa universella principer, förföljs de av Kinas kommunistparti.

Fastän trakasserierna och ett smygande förtryck hade börjat långt innan, ses den 20 juli 1999 som den officiella startdagen för förföljelsen av Falun Gong. Då greps tusentals Falun Gong-utövare på flera orter i Kina, som ett startskott på den storskaliga och våldsamma attacken på metodens utövare.

Innan dess hade en serie händelser berett vägen.

Den 25 april 1999 samlades cirka 10 000 Falun Gong-utövare utanför regeringens klagomålskontor i Peking, i närheten av regeringskomplexet Zhongnanhai. De vädjade om att få träna ifred och för att stillsamt protestera mot att en grupp Falun Gong-utövare i Tianjin utan orsak gripits, misshandlats och fått sina hem förstörda.

På kvällen den 25 april skrev dåvarande statsöverhuvudet Jiang Zemin ett brev som senare beordrades läsas av alla ledande partitjänstemän. I brevet ifrågasatte han om Falun Gong skulle kunna utmana kommunistpartiet med dess ateistiska och materialistiska ideologi och karaktäriserade skillnaderna mellan kommunismen och Falun Gong – en så kallad kultiveringsmetod baserad på principerna sanning, godhet tålamod – som en fråga om statsfientlighet, enligt en rapport sammanställd av World organization to investigate the persecution of Falun Gong (WOIPFG).

För att genomföra förföljelsen skapade Jiang Zemin en myndighetsliknande organisation, kallad 610-byrån, efter datumet för dess grundande, 10 juni. 610-byrån som sägs påminna om Gestapo under Nazi-tiden, är direkt underställd politbyrån med övergripande makt över den hala statsapparaten, på alla nivåer.

Många höga politiker motsatte sig förföljelsen, men Jiang Zemin genomdrev den med en kraft som fick en partitjänsteman att dra slutsatsen att det var en mycket personlig fråga för honom. Under hösten och vintern 1999 genomförde Jiang Zemin lagändringar som möjliggjorde en allt tuffare behandling av Falun Gong. På webbsidan clearwisdom.net har under de gångna åtta årens förföljelse presenterats tusentals vittnesmål om förföljelsens grymhet.

Under dessa åtta år har många stämningsansökningar lämnats in i olika länder, då Kinas kommunistparti tjänstemän skyldiga till förföljesen besökt utlandet.

I mars förra året kom de första vittnesmålen om den omfattande organstöld från levande Falun Gong-utövare som sker i samarbete mellan transplantationssjukhus och ett stort antal fångläger runt om i Kina.

Den officiella dödssiffran är idag drygt tretusen enligt clearwisdom.net, men samlade bedömare anser att det verkliga antalet döda i förföljelsen är mångfalt högre.

Det går inte ta fel på beslutsamheten hos de som i fredags hade samlats framför Kinas konsulat, och kanske det också är det mest skrämmande för regimen i Kina, att de står inför en grupp människor som vägrar att ge upp och inte är rädda för kommunistpartiet.


Banderollerna uppmärksammar åtta år av förföljese i Kina.

Banderollerna uppmärksammar åtta år av förföljese i Kina.


En stilla meditation.

En stilla meditation.