Att vara välvillig till förslag och kritik
Nanjing var Kinas huvudstad i olika perioder. Den ligger vid Yangtzefloden i sydöstra Kina, där den här historien utspelar sig. (Foto; STF / AFP)


En av Konfucius lärjungar, Zisi, lade märke till att kung Wei hade utvecklat en opassande strategi, men alla hans ministrar tolererade den. Zisi kommenterade detta vid hovet:
– Det är uppenbart att härskaren i staten Wei inte uppträder som en härskare, och ministrarna beter sig inte heller som ministrar.

– När en kung tror att han är perfekt, vågar ingen framföra sina åsikter. Även om en härskare agerar korrekt så innebär det att man har förkastat andras råd när man inte lyssnar till andras förslag. Av samma skäl kommer ministrarna att upprepa ett felaktigt beslut som ett eko och understödja ett dåligt tänkesätt.

– Så istället för att göra det möjligt för härskaren att avgöra vilket som är rätt eller fel, solar sig härskaren i undersåtarnas smicker. Istället för att bedöma om härskarens beslut är klokt, smickrar ministrarna honom med överdrivet beröm. Följaktligen, om nationen styrs utifrån den där strategiska inställningen blir befolkningen missnöjd och nationen kommer inte längre att vara stabil.

Zisi vände sig till kungen av Wei:
– Ditt rike är dömt.

Härskaren frågade:
– Varför är det så?

Zisi svarade:
– Ingenting händer i ett vakuum eller utan anledning. Ingen minister som står under en kung som tror att han är perfekt, skulle våga rätta till härskarens fel. Kungen och de som utgör kärnan kring honom, lever med illusionen att de handlar rättfärdigt, och även tjänarna upprepar dessa åsikter som ett eko, eftersom de gynnas av tomt beröm och att påpekar kungens fel anses som ett brott. Hur kan det leda till ett bra resultat?

Kungar och hovmän eller andra med hög ställning är inte de enda som måste vara medvetna om dessa principer. Det är önskvärt att sträva efter perfektion och inte förlita sig på andras hjälp, men ofta ser vi inte våra egna misstag. Först när vi respektfullt lyssnar till någon annan synvinkel, kan vi minimera våra egna fel och på så sätt undvika potentiellt allvarliga misstag.

Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder: ”Ett hav är stort för det tar upp vattnet från bäckar och floder”. Andra människors åsikter är som dessa vattendrag. Alla som förutsätter att de är perfekta, dämmer upp dessa vattendrag. Utan dessa bäckar och floder som rinner fritt ut i havet, skulle därför havet, oavsett hur stort det än är, snabbt torka upp.

Att alla tror att de perfekta, har sin grund i okunskap och i egoism. För att motverka sådana tankeprocesser måste vi komma ihåg de traditionella värderingarna och bli glada när andra påpekar ens tillkortakommanden.