Att tänka på gud gör religiösa människor lugna visar ny studie
Enligt en ny studie blir människor som påminns om Gud och sin religion mindre stressade än andra när de gör misstag. (Foto: AFP/Gabriel Bouys)


En ny studie som publicerades i tidskriften Psychological Science har kommit fram till att religiösa människor känner sig mindre olyckliga över att göra misstag när de påminns om religion och gud.

Under två experiment fick hälften av deltagarna utföra en uppgift som påminde dem om religion och gud, medan den andra hälften utförde en liknande uppgift som inte påminde dem om religiösa frågor.

Forskarna mätte sedan deltagarnas respons i form av oro genom att övervaka deras hjärnvågor med hjälp av elektroencefalografi (EEG) när de utförde en viss uppgift, den så kallade ”Stroopuppgiften”.

Stroopuppgiften är ett test där deltagarna ska namnge den färg som vissa ord presenteras med. Ordet kan emellertid i sig betyda en annan färg, och således är det lätt att göra misstag.

Forskarna upptäckte att religiösa deltagare responderade med mindre olycka om de innan hade utfört uppgiften som hade att göra med religion.

”Att tänka på religion gör en person lugn i stormen. Det gör en mindre olycklig när man gjort ett misstag”, sade forskaren Michael Inzlicht på University of Toronto Scarborough.

”Vi tror att detta kan hjälpa oss förstå en del av de verkligt intressant upptäckterna beträffande religiösa människor. Även om det är tvetydigt finns det vissa bevis för att religiösa människor lever längre och tenderar att vara lyckligare och friskare.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43213/