Att ta bort förföljarna är bara början – del 2
Den 29 april samlades 7 400 Falun Gong-utövare i Chiang Kai-sheks minnessal i Taipei i Taiwan och skapade enorma bilder av Falun Gongs grundare, Li Hongzhi. (Foto: Epoch Times)


Förändringarna i Kina har bara börjat. Läs del 1 här.

Den brittiske affärsmannen Neil Heywood mördades i november 2011 efter vad som verkade vara ett affärsrelaterat bråk med Gu Kailai, som är gift med Bo Xilai, den före detta partichefen i megastaden Chongqing, som nu avsatts. Enligt nyhetsrapporteringen misstänks även Bo vara inblandad i mordet.

Den 7 maj 2002 började China Northern Airlines flight nummer 6163 att brinna, och störtade i hamnen i Dalian. Alla 112 personer ombord dog. Journalisten Jiang Weiping har i artiklar hävdat att Bo iscensatte flygolyckan för att döda en politisk motståndare.

Brilliance China, baserat i Liaoningprovinsen, är den största tillverkaren av minibussar i Kina. När Brilliance år 2002 planerade att bygga en fabrik i en annan provins, lät den dåvarande Liaoning guvernören Bo Xilai helt enkelt provinsen expropriera hela företaget. När den här stölden kritiserades anklagade Bo företagets ägare för ospecificerad ”ekonomisk brottslighet”.

Bo var en av de ledande figurerna när det gällde att genomföra förföljelsen av Falun Gong. Jiang Zemin belönade honom för hans nitiska arbete genom att befordra honom från borgmästare i staden Dalian till guvernör i Liaoningprovinsen och sedan till handelsminister, allt inom loppet av fyra år.

1999, när Jiang drev igenom förföljelsen, var alla andra medlemmar av politbyråns ständiga utskott, det lilla men mäktiga organ som i praktiken styr Kina, först emot honom. Jiang behövde rekrytera personer som var villiga att genomdriva förföljelsen.

Jiangs tillvägagångssätt var att belöna de som genomfört förföljelsen genom att ge dem möjlighet att ägna sig åt korruption. Sedan förföljelsen inleddes har korruptionen i Kina skjutit i höjden.

Korruption är en nödvändig del av förföljelsen, och den genomsyrar partiet på alla nivåer. Så gott som varenda by i Kina har en partichef och en polischef som har helt nya lyxvillor med dyra bilar parkerade utanför. Detta har man skaffat sig med hjälp av resurser konfiskerade från lokala Falun Gong-utövare, och med de bonusar som 610-byrån betalat ut för att man genomdrivit förföljelsen.

Jiang Zemin själv har gått före och visat vägen när det gäller korruption. I oktober 2007 avgick den förre finansministern Jin Renqing plötsligt och oväntat, troligen på grund av de enorma belopp – nästan 100 miljarder yuan – som han och Jiang Zemin fört ut ur landet några år tidigare.

Partiets centrala disciplininspektion undersöker för närvarande ett stort korruptionsmål med kopplingar till Jiang Zemin och hans son, Jiang Mianheng. Det här målet anses kunna omfatta så mycket som 1 200 miljarder yuan.

Den här korruptionen är betecknande för den totala moralupplösning som följt i förföljelsens spår. Brott som förtal, stöld, hjärntvätt, ofattbart grym tortyr, våldtäkt och mord har inte bara tillåtits, de har varit ett krav och en nödvändig del av förföljelsen. De partitjänstemän som genomfört förföljelsen har i processen blivit helt frikopplade från alla begrepp om rätt och fel, och brott blir ett naturligt tillstånd för dem.

Vanliga kineser som inte utövar Falun Gong har också lidit av detta. Under de senaste 13 åren har man sett en explosion av storskaliga, ofta våldsamma protester, ”massincidenter”.

Professor Xie Yielang på Pekinguniversitetet citerade politisk-rättsliga utskottets egna siffror som sade att det bara under 2009 förekom 230 000 massincidenter i landet. Folkets missnöje har stigit allt eftersom partitjänstemännen blivit allt mer rovgiriga och allt mindre intresserade av folkets välbefinnande.

Folket har i sin tur lärt sig att ignorera allt vad moral heter. Ett vanligt uttryck i Kina idag är ”alla andra skadar mig, så därför skadar jag alla andra”.

Bo Xilais Liaoningprovins har av forskaren och skribenten Ethan Gutmann kallats epicentrum för organstöld från levande människor i Kina. I organstölderna ser man den logik som förföljelsen fört med sig i dess slutliga konsekvens: mördande av oskyldiga människor på det mest avskyvärda sätt, för att kunna tjäna pengar på deras organ.

Några år efter att det bildats döptes 610-byrån om till ”ledarskapsteamet för upprätthållande av stabiliteten”. En av de lögner man spred för att berättiga förföljelsen var att Falun Gong hotade stabiliteten i samhället.

Enligt en rapport från en statlig myndighet 1999 var det mellan 70 och 100 miljoner kineser som utövade Falun Gong i Kina. Källor inom Falun Gong säger att det var över 100 miljoner, vilket innebär var tolfte kines.

Var och en av dessa utövare har familjemedlemmar, vänner och medarbetare så hundratals miljoner kineser har påverkats direkt av förföljelsen.

Det kan aldrig vara möjligt att upprätthålla stabilitet i Kina samtidigt som staten bedriver ett krig mot en så stor del av befolkningen.

Flera undersökningar har i själva verket visat att Falun Gong haft utmärkta resultat när det gäller att förbättra moralen, lösa konflikter mellan människor, stabilisera samhället och lösa hälsoproblem.

I maj 1998 inledde den kinesiska nationella idrottsbyrån en studie av Falun Gongs effekter, där man undersökte över 100 000 Falun Gong-utövare. Den 20 oktober höll ledaren för studien i Changchun i nordöstra Kina ett tal där han sade: ”Vi anser att Falun Gong är mycket effektivt och att det har haft en uppenbart positiv inverkan på stabiliteten i samhället och att bygga upp moralen hos folket. Det här är något vi måste tillstå fullt ut.”

Under senare halvan av 1998 ledde Qiao Shi en egen utredning. Han hade då just avslutat en period som ordförande av Nationella folkkongressens ständiga utskott och satt även i politbyråns ständiga utskott. Andra högt uppsatta medlemmar av folkkongressen deltog också i utredningen.

När medicinska forskare intervjuade över 12 000 Falun Gong-utövare i Guangdongprovinsen sade 97,9 procent av dem att Falun Gong hade förbättrat deras hälsa. Rapporten från forskargruppen kom till slutsatsen: ”Falun Gong har hundratals positiva effekter för det kinesiska folket och nationen och gör ingen som helst skada.”

I ett brev skrivet på natten den 25 april 1999 ställde Jiang Zemin frågan: ”Kan den marxism, materialism och ateism som vårt kommunistpartis medlemmar upprätthåller inte vinna kampen mot det som Falun Gong sprider”?

Förföljelsen erbjuder ett tydligt val mellan kommunistpartiets ”marxism, materialism och ateism” och de principer som Falun Gong bygger på: Sanning, godhet, tålamod.

Jiangs försök att utplåna Falun Gong är en del av ett mer än 60 år långt försök av kinesiska kommunistpartiet att förstöra Kinas uråldriga civilisation och kapa av roten till nationens liv: dess kultur.

Den kinesiska civilisationen har alltid lärt ut att man ska sätta värde på dygd och respektera det gudomliga. Kinas traditionella kultur betonar dygder som uppriktighet, vänlighet, kärlek, förlåtelse, lojalitet och mod. Dessa dygder skapade det kinesiska folkets kvaliteter och är grunden för den kinesiska kulturens upprätthållande.

Falun Gongs läror är ett exempel på det allra bästa inom traditionell kinesisk kultur. Kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong har utarmat landets ekonomiska resurser, förstört allt hopp om ett fungerande rättssystem och ödelagt nationens moral, samtidigt som man gjort oskyldiga, bra människor till offer.

Att stoppa förföljelsen kommer att tillåta det kinesiska folket att hitta tillbaka till sitt arv. Kineser kommer återigen ha möjlighet att leva ett liv som fått mening genom moral, frihet genom att underordna sig det högsta och värdighet genom att respektera det goda.

Kinas väg mot framtiden är klar. För de personer runt om i världen som längtar efter ett stabilt Kina som kan spela en produktiv roll i världen är valet uppenbart: Motsätt er förföljelsen av Falun Gong.

Historien kommer att döma alla människor utifrån det val de gör.

Översatt från engelska.