Att stödja frihet är att stödja utträdena ur KKP
Lafayette park i Washington DC. Möte till stöd för de 12 miljoner KKP-avsägelserna (Epoch Times)


Tal som gavs i Washington DC, USA, i samband med att antalet personer som tagit avstånd från KKP och dess underorganisationer i juli översteg 12 miljoner. I dag är antalet gott och väl 13 miljoner.  

Idag, här i den fria världens högkvarter finns det mycket att bekymra sig över: striden mellan Hizbollah och Israel, krisen med det stalinistiska Nordkoreas kärnvapen och missiler, liknande oro över samma slags ambitioner i Iran, plus de pågående sammandrabbningarna mellan Afganistan och Irak.

De som fokuserar uteslutande på en eller till och med flera av dessa kriser kanske betraktar denna folksamling som mindre viktig.

De som tycker det har fel, och de har fel för att idag, då vi står upp mot det Kinesiska kommunistpartiet, tar vi avstånd från en inte bara ond och brutal regim, utan också från den enhet som gynnat varje frihetsmotståndare i de förutnämnda kriserna. Det Kinesiska kommunistpartiet utgör inte endast en fara för det kinesiska folket; det är det största hotet mot den demokratiska världen, för utan det skulle de andra hoten vara mycket svagare och faktiskt mycket möjligt vara icke existerande.

I norra Libanon har Hizbollah-terrorister skjutit missiler in i Israel, missiler vilka givits till dem av Iran– missiler producerade för Iran av ingen annan än det Kinesiska kommunistpartiet. Irans partner i detta brott – Baathistregimen i Syrien är också en kommunistisk bundsförvant. Faktum är att det var i Syrien som självaste Hu Jinato kallade Israel för en ”kolonistisk konspiration med mål att avskilja från Arabvärlden den del som är den så kär – Palestina.”

KKP har också funnits där för den iranska diktaturen när den efterfrågat militär hårdvara, missilteknologi och kärnvapenutveckling. Vi vet nu att det uran som Iran anrikade i våras såldes av KKP under 1990-talet. Kommunisterna har inte gjort någon hemlighet av sin allians med Teheran och Damaskus, trots det fortsatta stödet som regimerna tydligt visat för terrorister.

Den kärnvapenhungriga, stalinistiska regimen i Nordkorea är också en kommunistist satellitregim. Enligt den välkände sinologen Willy Lam ”bekräftade den Nordkoreanska missilkrisen att Peking är mer intresserat av att cementera sin allians med Pyongyang än att bidra till en världsomfattande kampanj mot hårdföra regimers utveckling av massförstörelsevapen (WMD).”

Jag skulle också vilja notera att Kim Jong-il aktiverade sina missiler mindre än 24 timmar efter att David Kilgour gav den kanadensiska televisionen en förhandsvisning av sin rapport från den 6 juli, vilken bekräftar organskörden från levande Falun Gong-utövare. Verkligen ett sammanträffande.

Till och med talibanerna och al-Qaida har fått ett vänligt mottagande i Peking. Vi vet nu att det kommunistiska Kina tvättade pengar för Osama bin Laden genom sina  företag på börser runt om i världen. För talibanernas del så undertecknade de en ekonomisk överenskommelse med kommunisterna på morgonen den 11 september 2001 – bara några timmar innan Pentagon attackerades och World Trade Center föll ihop.

Varför har det kommunistiska Kina sökt allianser med de mest vildsinta och elakartade terroristerna på jorden? Eftersom de delar två avgörande drag; hat mot USA och rädsla för demokrati. KKP är mycket väl medvetet om vad det kinesiska folket tycker om det. Det vet att det har förlorat 12 miljoner medlemmar på grund av sanningen. Det vet att den demokratiska världen är ett exempel på vad Kina skulle vara utan tyranni. Detta är ett exempel med vilket KKP inte kan jämföras, därför måste KKP eliminera det.

Detta är orsaken bakom den kommunistiska strategin att göra världen säker för diktatorer, såsom Ali Khameini, Bashar Assad, Kim Jong-il, Fidel Castro, Robert Mugabe, Hugo Chavez och Omar Bashir. Detta är varför kommunisterna utkämpar ett kallt krig mot USA och ställer sig på dess fienders sida i kriget mot terrorism. Kommunisterna vet att de inte kan samexistera med den fria världen.

Är detta en farlig värld? Ja, det är det, men inte en värld utan hopp. För denna realitet betyder också att västerlandet och det kinesiska folket är inbegripna i en dödskamp, men inte mot varandra. De står enade i denna kamp, de slåss tillsammans mot det Kinesiska kommunistpartiet. Tillsammans kan vi definitivt bekämpa det kommunistiska hotet som hänger över oss alla. Väst kommer aldrig att gå säkert innan Kina är fritt, och det betyder att Kinas kamp mot KKP även är en kamp för Väst.

Västländerna kan redan se det kommunistiska hotet, i tid kommer de att inse att detta hot har slagits samman med hotet från terrorism och man kommer att agera i enlighet därmed. Fram tills den dagen kommer ska jag göra vad jag kan för att hjälpa det kinesiska folket att ta tillbaka sitt land.

Om D.J McGuire

D.J McGuire är en av grundarna till China e-Lobby och ordförande för China Support Network. Han är även författare till Dragon in the dark; How and why communist China helps our enemies in the war on terror.

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-26/44263.html


”Kim Jong-il satte igång sina missiler mindre än 24 timmar efter det att David Kilgour förhandsvisade en rapport som bekräftade organskörd från levande Falun Gong-utövare – vilket sammanträffande.” (Foto: Epoch Times)

”Kim Jong-il satte igång sina missiler mindre än 24 timmar efter det att David Kilgour förhandsvisade en rapport som bekräftade organskörd från levande Falun Gong-utövare – vilket sammanträffande.” (Foto: Epoch Times)


KKP:s dagar är räknade. (Foto: Epoch Times)

KKP:s dagar är räknade. (Foto: Epoch Times)