Att samarbeta som en kropp
En pil kan mycket lätt brytas, medan en bunt med pilar är svår att bryta. (Stephan Bratek/Pixelio)


På Syd-Nord-dynastins tid, fanns det ett kungarike som kallades Tuguhun. Det hade grundats av en etnisk grupp, Xianbei, i den nordvästra gränsregionen. Acai var härskare över detta rike.

Acai hade 20 starka söner som alla behärskade krigskonsten. De hade alla sina egna, unika kunskaper. När Acai blev svårt sjuk kallade han de 20 sönerna till ett möte och bad var och en av dem att ge honom en pil. Han bad sedan sin yngre bror, Mu Liyan:

– Snälla du, ta hit en av pilarna och bryt av den.

Mu Liyan bröt av pilen med lätthet. Acai sade då:
– Var snäll och ta nu de övriga nitton pilarna och bryt dem.

Mu Liyan kunde inte bryta av pilbunten. Acai förklarade:
– Förstår du nu? En pil kan mycket lätt brytas av, medan en bunt med pilar är svår att bryta av. Så länge de alla arbetar tillsammans som ett hjärta, kommer vårt rike att vara stabilt.

Alltsedan Acai sade ”en pil kan mycket lätt brytas, medan en bunt med pilar är svår att bryta” har folket sagt att ”när människors hjärtan är eniga, blir även berget Tai berört”. Det innebär att det är viktigt att människor arbetar tillsammans som ett hjärta (som en kropp).

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15165/