Att minnas det förflutna för att förstå nuet
Yona Welch tillhör indianstammen cherokee. Han berättar om en gammal hövding som en gång sade "De ville äga något som människan inte kan äga." (Lisa Ellsmore/The Epoch Times)


Yona Welch tillhör indianstammen cherokee. Han växte upp i ett område i North Carolina i USA där den traditionella indiankulturen fortfarande levde. Stora delar av befolkningen talade det traditionella språket och Yona lärde sig inte engelska förrän i tioårsåldern. När han blev äldre och gick i skolan blev han emellertid tvungen att fly sitt ursprung då han plågades av rasism och mobbning i skolan.

Många år senare har han återvänt till sina rötter och med en traditionell shamantrumma och en skallra i sin hand delar han med sig av berättelsen om sitt folk, en berättelse som liksom andra förmedlats från generation till generation. Yonas budskap handlar om vad som verkligen betyder något i livet.

– För en del människor innebär lycka stort hus och mer pengar, medan lycka i det förgångna var detsamma som att komma överens med varandra.

Yona brukade sitta på sin farfars veranda och lyssna medan hans familj berättade historier. Med stjärnorna och några fotogenlampor som enda belysning berättade hans farfar: ”En dag kommer den vite mannens värld att dominera. Någon av oss måste gå ut och leva där för att sedan komma tillbaka och lära vårt folk. På så sätt kan vi hålla våra egna vägar vid liv.”

Han berättar historien om hövdingen som en dag skickade ut tre bröder för att finna en plats för deras folk att bo på. På den fjärde dagen fick de syn på en grönskande dal, men väl framme upptäckte de att andra människor redan bodde där. Vintern hade varit hård och i ett ögonblick av villrådighet tog den mänskliga sidan överhanden. Obeslutsamhet ledde till girighet och krig bröt ut. De slogs för denna bit land och för sitt folks överlevnad.

Den äldre brodern dödades och de två yngre bröderna sprang tillbaka till sin stam. När de berättade om vad som hade hänt sade den äldste i stammen att de alla skulle gå tillbaka och visa respekt för brodern som dött. Hela indianstammen gav sig iväg mot dalen, och när de närmade sig kände de hur det stank. Dalen var full av döda kroppar.

Hövdingen sade, ”Vi måste komma ihåg att livet är värdefullt. Det här inträffade för att ingen kom hit med vördnad. Alla kom med goda intentioner, men ingen kom med vördnad. Man ville äga något som människan inte kan äga.”

Då Yona blev äldre började han förstå sin farfars ord: ”Det är lätt att tappa bort sina rötter. Du kan fråga människor om deras ursprung och de kommer inte kunna svara dig. De är inte rotade. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Just precis som äppelträd bär de frukt år efter år – det är tradition – och det är precis lika viktigt för människor att veta vilka deras rötter är så att de vet vilken frukt de skall bära.”

Översatt och bearbetad från engelska