Att minnas är att stå emot - del 1 av 3
Den kinesiska människorättsadvokaten Teng Biao deltar vid en presskonferens hos Amnesty Internationals tyska huvudkontor i Berlin den 7 december 2007. Teng har gripits i Kina vid ett antal tillfällen för sin kamp för mänskliga rättigheter. (Foto: Marcus Brandt / AFP / Getty Images)


Det är obegripligt hur man i ett modernt samhälle kan hålla en medborgare fängslad i upp till tre eller fyra år, enbart baserat på  rättsvidriga polisbeslut. Men i dagens Kina är det en högst påtaglig verklighet som hundratusentals kinesiska medborgare har fallit offer för. Så har det varit sedan Kinas system med omskolning genom arbete infördes 1957.

Fler och fler forskare, jurister, och medborgare från alla samhällsskikt har ställt stränga krav för att avskaffa systemet, samtidigt som det internationella samfundet pressar Kina att stoppa det genom att be dem respektera en rad internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Kina har antagit. Men fortfarande används systemet med omskolning genom arbete.

Läger för omskolning genom arbete låser inte bara in småbrottslingar utan också narkomaner, prostituerade och prostituerades kunder, även människor med psykiska sjukdomar. Mer och mer har de använts för att förfölja Falun Gong-utövare, petitionärer, och oliktänkande.

Liksom med det mesta i livet nöjer sig de flesta människor ofta med att skaffa sig en allmän uppfattning och accepterar den rådande förklaringen. De ger inte alternativen en chans och vill inte undersöka och saken djupare. Det gäller särskilt de drabbade människornas öden och känslor.

Förföljelsen av Falun Gong har länge markerat den mänskliga civilisationens bottenläge och är utan tvekan ett brott mot mänskligheten.

Beträffande ämnen som krig, katastrofer, massmord, fängelse och tortyr, tenderar vi att avsiktligt eller oavsiktligt undvika dess mörka och blodiga djup. Men det är precis vad bra skrivande kan åstadkomma, speciellt dokumentära berättelser. Det är ett viktigt bidrag till våra dagliga upplevelser. Vi måste alla inse det, vi får inte låtsas som om det aldrig har hänt.

Boken framför mig ”A Worthwhile Trip—A Documentation of the Beijing Reeducation-through-Labor Dispatch Center”, är vittnesbörd om Kinas system för omskolning genom arbete. Den avslöjar systemet för oss och väcker också mycket större frågor om Kinas politiska system, samhälle och om den mänskliga naturen.

Författare till boken är Ye Jinghuan som föll offer för ”Xin Guo Da” bedrägeri i slutet av 1990-talet vilka involverade en före detta premiärministers son. Under elva års vädjan blev hon upprepade gånger misshandlad av polisen, fängslad, arresterad och slutligen utsattes hon för omskolning genom arbete.

I lägret för omskolning genom arbete genomled hon olika tortyrmetoder, ibland till randen av att brytas ner.

Men hon intalade sig själv, ”Jag kan inte dö, jag kan inte förlora mitt medvetande, jag måste komma ut härifrån levande! Jag måste berätta för alla om ondskan i lägret för omskolning genom arbete och jag måste berätta det för eftervärlden!

På grund av hennes vägran att ge upp får världen en möjlighet att se det sanna ansikte av omskolning genom arbete. Samtidigt är skrivandet en renande process för författaren, genom det kan hon ompröva livet och leva konstruktivt i verkligheten.

Teng Biao är en av de mest kända människorättsadvokaterna och juristerna i Kina. Denna artikel är en redigerad version av författarens förord från bloggen Se rött i Kina (seeingredinchina.com /), från memoarboken ”A Worthwhile Trip—A Documentation of the Beijing Reeducation-through-Labor Dispatch Center”. Publiceringstillstånd av Teng Biao och ett tack till Se rött.