Att lyssna på nummerstationer
(photos.com)


Atención! …9-8-9-0-2… Atención! 9-8-9-0-2… Atención 9-8-9-0-2… 1-8-5-0-2… 1-8-5-0-2… Många som hör en robotliknande röst läsa upp dessa monotona nummerserier skulle helt enkelt betrakta det som svammel och omedelbart ändra radiofrekvens.

Om den förbryllade lyssnaren väljer att fortsätta lyssna till de här sändningarna skulle han emellertid kunna anta att det var någon sorts hemlig kod. Regelbundet upprepade, nonsensliknande meddelanden såsom ”blandning-nio-sex-två-nio-två-tre-bingo-turné, två-åtta” måste ha någon slags betydelse för någon. Men för vem, och varför kräver de att instruktionerna utsänds på ett sådant kryptiskt vis?

Nummerstationer hittas över hela kortvågsbandet på radion. Alla kan med en enkel utrustning lyssna på det, även om det kan vara svårt att avgöra vem som sänder meddelandet och vad de försöker säga.

En kortfattad bakgrund till nummerstationerna

Den här typen av sändningar har ägt rum sedan första världskriget och tillhör således de första kända radiosändningarna. Sändningarna finns i hela världen och har ökat markant sedan andra världskriget. Mest frekvent förekom de under de stora händelserna under kalla kriget. När kalla kriget upphörde började sändningarna minska i omfattning. Sedan 1990-talet har de emellertid börjat komma tillbaka gradvis.

Många radiointresserade har försökt avkoda dessa meddelanden, men få har lyckats. Många av de här kryptiska sändningarna har dock blivit populära bland radioentusiaster. Den stora majoriteten har katalogiserats av ”“European Numbers Information Gathering and Monitoring Association” som har beviljat rättigheter till skilda nummersändningar genom en strikt typologi.

Vissa nummerutgivare har hamnat i internationell press, men kanske är det mest välkända fallet ”Atención!” (spanska för ”hallå, hallå”) som fått namn efter det speciella sätt på vilket varje meddelande började. Atención-sändningarna användes faktiskt i amerikanska domstolar i rättegången mot fem kubanska spioner 2001.

Typiska förfaringssätt

Genom det statiska meddelandet börjar vi höra exotisk musik. Snart tillkommer tillfälliga knäppande ljud som från en stenograf. Plötsligt stannar musiken och en manlig röst börjar läsa upp en nummerserie på ett utländskt språk.

De olika sändningarna med nummerserier har i stort sett samma form. Med regelbundna intervaller – antingen varje timma eller varje halvtimma – laser en röst upp ett ord eller en fras, vilket också kan ackompanjeras av en melodi som fungerar som introduktion till koden. Medan sändningen fortsätter börjar rösten diktera nummer, bokstäver, osammanhängande ord, eller en kombination därav. Ett avslutande meddelande markerar sedan slutet på sändningen.

Det finns förstås olika typer av sändningar av detta slag. Varje timma, dag efter dag kan det vara likadant, eller förändras. Meddelandet kan ersättas av Morsekod och kan upprepas en gång, två gånger och så vidare.

Sändningarna, som skickas tvärs över jordklotet på en mängd olika språk, pågår bara under några minuter per gång. Ibland läser en verklig röst upp koden, men ofta genereras rösten av ett datorprogram. Andra kommer från ett specifikt språk, men koden för sändningen är på ett annat språk – till exempel att ett spanskt meddelande sänder sin kod på japanska.

En av de underligaste sändningarna ackompanjeras av melodin ” Don’t Cry For Me Argentina”. Efter den välbekanta sången läser en röst upp ” whiskey, tango, romeo 21… whiskey, tango, romeo 21, 61115 74939 04343 54388 40121 43372 43973 08610 08858 699 00 74821 11431 06109 39994 whiskey, tango, romeo 21.”

I andra sändningar förekommer trummor eller en klarinett som spelar en refräng från en militärmarsch om och om igen. Såsom i andra exempel följer koden efter introduktionsmusiken.

I många av de mystiska sändningarna används metoder där musiken inte bara blandas med koder utan också med ovanliga röster. Somliga menar att detta är en strategi för att distrahera hundratals radioentusiaster som försöker avkoda sändningarna. Till exempel används ofta barnröster tillsammans med kända melodier för att få den oinitierade lyssnaren att tro att sändningen bara är ett lekfullt experiment med hemmagjord enkel utrustning.

Vad ligger då bakom de mystiska sändningarna? Är det en metod som används för narkotikasmuggling, eller är det som många tror ett hemligt språk som spioner använder för att kommunicera med varandra? Trots att det finns bevis som tyder på spionage har inget land någonsin erkänt att man nyttjar sådan kommunikation och inte heller har man erkänt någon kännedom om ursprunget.

Förutom i enstaka fall där de tittat på nyttan med den här typen av sändningar har underrättelsetjänsterna i världen aldrig medgivit att man skulle ha användning för dem. Men då Storbritannien sägs ha förbjudit lyssnande till de här nummerstationerna hävdar många att misstankarna redan har bekräftats.

Exempel på nummerstationer:
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19032/