Att lära av historien - 19 år sedan massakern på Himmelska fridens torg


Radio Free Asia gjorde en intervju med Chen Yizi, privat rådgivare till den forne kinesiske presidenten Zhao Ziyang och tidigare chef för Folkrepubliken Kinas (PRC:s) statsdepartement för ekonomiska systemreformer, i Los Angeles. Han analyserade påverkan och skador med bakomliggande naturliga och mänskliga orsaker, som jordbävningen i Sichuan och massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Han delade med sig av djupa insikter om godhet och ondska som existerar i det moderna kinesiska samhället. Om precis ett år kommer Chen att presentera en stor dokumentärfilm med titeln ”Historisk chock” till minnet av 4 juni-massakern. Nästa år är det 20 år sedan.

Det här är första gången Chen officiellt engagerar sig i demokratifrågor och mänskliga rättigheter sedan Zhen Ziyang dog.

– Jag har varit sjuk i lymfom i över ett decennium, och haft problem med lemmarna. Dessutom lämnade kulturrevolutionen 1967 efter sig ett dussin gapande sår och blåmärken på min kropp. Det är sannerligen ett mirakel att jag överlevt! säger Chen.

Trots det fysiska lidandet lyser Chens uthållighet och integritet, som har att göra med bevarandet av historiska fakta, igenom då han talar om att 4 juni-dokumentären som ska släppas nästa år.

– 19 år har förflutit sedan 4 juni-händelserna. Men människor med samvete och rättfärdighet kommer aldrig att glömma den här historiska tragedin. Jag har sedan 2006 varit i kontakt med olika äldre personer mellan 50 och 60 från stora städer som Guangdong, Shanghai, Wuhan och Xian. De är ivriga att få höra alla detaljer runt massakern vid Himmelska fridens torg, eftersom de vet att de bara har fragmentariska kunskaper om det inträffade. En del dokumentärer var tillgängliga men de misslyckades i att förtälja hela historien. Under tiden har jag även kontaktat några examinerade studenter i åldern 30 till 40 år. De misstrodde fortfarande händelserna 4 juni 1989 och sade: ”Hur kunde regeringen döda studenter? Hur kunde soldater mosa studenter med stridsvagnar?” De kunde bara inte förstå det, berättar Chen.

Han tillägger:

– Nästa år är det 20:e årsdagen av 4 juni-massakern. Åtskilliga av mina vänner och jag känner oss förpliktigade att exponera fakta. Vad ska vi göra på 30:e årsdagen och den 40:e årsdagen? Kommer det vi gör också att omskrivas som en ”anti-högerkampanj” eller en kulturrevolution? Därför beslöt vi att spela in en stor dokumentär med titeln ”Historisk chock: Inspelning av massakern vid Himmelska fridens torg”.

Chen hoppas att den här dokumentären kommer att hjälpa till med att upprätthålla sociala värden som har ignorerats eller till och med förtryckts av de statliga myndigheterna.

– Syftet med att skapa den här dokumentären är att bevara historiska fakta, summera läxorna som historien gett oss och se fram emot Kinas framtid. Jag hoppas att den här dokumentären kan visas för allmänheten inte senare än 4 juni 2009. När världen håller de 30:e och 40:e årsdagarna av 4 juni-massakern är vi kanske inte där, men vi hoppas ändå att våra framtida generationer kommer att vara välinformerade om vårt förflutna. Ifall Kina verkligen vill bli en genuin supermakt i den moderna världen behövs, förutom den globala marknadsekonomin, demokrati, förklarar Chen.

Med minnen från 4 juni-massakern och jordbävningen i Sichuan har Chen lagt märke till vänlighet och fulhet som kommit fram i ljuset i och med katastroferna i det kinesiska samhället.

– Människor ger sitt villkorslösa stöd till de jordbävningsdrabbade, oavsett ras, nationalitet eller politisk tillhörighet. Man kan se den mänskliga naturens storslagenhet. Vi fick även se samma storslagenhet under händelserna vid Himmelska fridens torg för 19 år sedan. När Peking omringades av 300 000 soldater från den kinesiska armén begav sig miljontals vuxna ut på Pekings gator. När de såg ett stort antal människor som sköts till döds framför deras ögon rörde sig stora massor av demonstranter baklänges. När beskjutningarna upphörde rörde sig massan framåt. Det var en mycket rörande scen. Ändå var det den mänskliga naturens mest avskyvärda grymhet och illvilja som spelades upp – för att tillfredställa sina egna, privata intressen slaktade Deng Xiaoping och Li Peng unga studenter och medborgare som stod upp för demokrati och frihet, mot korruption och övergreppen från de makthavande och privilegierade. I det moderna Kina ses Deng Xiaoping som en gudom, medan Hu Yaobang görs till en dvärg och Zhao Ziyang förminskas. Historien är i oordning, säger Chen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-2/71341.html